ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ - СУДБИНА ДУГА 2004 - 2007

Ići dole

ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ - СУДБИНА ДУГА 2004 - 2007

Počalji  milovan vulikic taj Sub Okt 02, 2010 11:41 pm

Лист Удружења војних пензионера Србије(УВПС) у задњем броју објавио је и осудио договор ФСОВО и Председнице Првог основног суда у Београду.

Очему се ради:

Дана 09.07.2010.године одржана је седница Управног одбора ФСОВО и под тачком разно разматрано је питање исплате дуга настачлог од 2004.године.
Пошто је ово питање разматрано под тачком разно, без коментара навешћу интегрални текст који је био предмет расправе:
" И З В Е Ш Т А Ј
са састанка који је одржан 15 јуна 2010.године у Првом основном суду у Београду

На инцијативу Фонда за социјално осигурање војних осигураника, дана 15.06.2010.године одржан је састанак у Првом основном суду у Београду, на коме је су присустовали:пуковник мр. Милојко Миловановић, директор Фонда за СОВО и госпође Тање Шобот, председника Првпг основног суда у Београду са сарадницима.

Циљ састанка био је да се размотре и искористе законске могућности парничног и извршног поступка и Закона о облигационим односима да поступци трају што краће,да се смање триошкови поступка и камате и усклади динамика извршења са [u]могућностима Фонда за СОВО.

Пуковник мр. Милојко Миловановић, директор Фонда за СОВО, упознао је присутне да у Фонд за СОВО, свакодневно стижу тужбе и да је до 14.06.2010.године поднето 26.498 тужби. У даљем излагању указао је да трошкови судског поступка (судске таксе,адвокарски трошкови и трошкови извршног поступка) у просеку по предмету износе 60.000,00 динарас и да сакаматама,од момента настанка обавезе до момента принудног извршења, финасијске обавезе Фонда за СОВО поовим основама достижу висину основног потраживања.Такође је изнео и чињенице да Фонд за СОВОнема адекватне кадровске и финансијске могућности да учествује у поступцима и врши исплату доспелих и очекиваних потраживања.
Посебно је истакао да је Решење Републичког фонда ПИО(о1 бр 181-43/08 од 25.01.2008. године) о ванредном усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од јануара 2008.године (за 11,06%), довело до тога да је већ поднето преко 24.000 захтева за усклађивање војних пензија у управном поступку и да ће,после одбијања захтева у управном поступку, бити покренут велики број судских поступака.До сада је већ поднето око 50 тужби код Првог основног суда у Београду.Како се ради о заједничком проблему затражио је организовање састанка у Министарству за рад и социјалну политику и Министарсва одбране.

Председник суда Тања Шобот објаснила је да је потпуно упозната са проблематиком јер је Први основни суд у Београду претрпан овим предметима,истакла је дае суд мора да суди по законима, а да у оквиру тога постоје могућности смањења финасијског оптерећења Фонда за СОВО.

На основу дисусија присутних и сагледавања комплетне проблематике констатовано је да се неке мере могу одмах предузети, а да је за примену осталих мера потребно укључивање или сагласност других субјеката.

I- Ради смањења дела трошкова првостепеног судског поступка и усклађивања динамике окончања поступка са финасијским могућностима Фонда за СОВО предузеће се следеће маре из надлежности Фонда за СОВО и Првог основног суда у Београду:

1.- На седници Парничног већа Првог основног суда заузеће се став да се ограничи број тужби које ће се месечно процесуирати.
2.- Суд ће приликом достављања тужби на одговор за Фонду за СОВО и заказивања рочишта оставити довољан рок за одговор на тужбу и изјашњење тужиоца по истом.
3.- Фонд за СОВО у одговору на тужбу поред података о исплати даваће и податке о томе колико би било исплаћено по Уредби.
4.- Први основни суд затражиће став и мишљење Вишег суда да се подаци које достаља Фонд за СОВО сматрају као вештачење,те да то не преставља основ за укидање пресуда.
5.- Први основни суд извршне пресуде доставља ће сукцесивно према могућностима Фонда за СОВО за исплату по истим.

Предузимањем наведених мера створиће се услови да суд доноси пресуде у мритуму на првом рочишту и без ангажовање вештака а избегли би се и трошкова извршења, чиме би се трошкови по предмету смањили за најмање 25.000,00 динара.

II- За избегавање трошкова подношења жалбе у другостепеном поступку, трошкова другостепеног поступка и трошкова камате(око 35.000,00 по предмету), неопходно је да надлежни старешина Министарства одбране овласт Фонд за СОВО да може закључивати поравнавање и да не улаже жалбу на пресуду, ако нема основа да се спор добије.

Предузимањем свих напред наведених мера финасијске обавезе Фонда за СОВО могу се смањити и до 60.000,00 динара по предмету

III- Ради изналажења најбољег решења за поднете и очекиване тужбе по Решењу Републичког фонда за ПИО(01 број 181-43/08 од 25.01.2008.године) о ванредном усклађивању пензија, вредности општег бода и новчаних накнада од јануара 2008.године(за 11.06%) председник Суда Тања Шобот прихватила је обавезу да:
1.-Тражи од Касационог суда став и мишљење, по нашем достављању парничних бројева предмета који се воде пред Првим основним судом у Београду у овој правној ствари.
2.- Организује састанак у Министарству правде на коме би присуствовали и представници Министарства одбране и Министарства за рад и социјалну политику.

Стручна служба Фонда за СОВО предлаже да се тражи став и мишљење Управе за буџет Сектора за буџет и финасије.

зс-32-192 СТРУЧНА СЛУЖБА
ФОНДА ЗА СОВО

Достављено:
- Члановима Управног одбора Фонда за СОВО
- а/а"

Напомена: Овај извештај, односно договор суда и туженог како да му се суди, усвојио је Управни одбор Фонда за СОВO на поменутој седници.milovan vulikic

Broj poruka : 19
Datum upisa : 24.05.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

ПОРУКА за ГИШКА07

Počalji  milovan vulikic taj Čet Okt 14, 2010 7:22 pm


Поштовани господине Гишка07, пажљиво сам прочитао Ваш коментар у вези застаревања дуга и Ваш осврт на рад УВПС и ФСОВО и мало је рећи да се са Вама потпуно слажем. Моје је мишљење да је рад удружења крајње дилетатски ако можда није и смишљен.
Обраћам Вама се са молбом да прокоментаришете теме са Форума "Судбина дуга 2004-2007" са посебним освртом на Извештај који је усвојио Управни одбор ФСОВО о договору директора ФСОВО и председнице Првог основног суда у Београду.
Дали по Вашем мишљењу има основа за покретање кривичних пријава.

Желео би са Вама да комуницирам у циљу размене мишљења и информација.
У ту сврху достављам Вам мој маил: mvulikic@gmail.com
Поздрав Вуликић!

milovan vulikic

Broj poruka : 19
Datum upisa : 24.05.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ - СУДБИНА ДУГА 2004 - 2007

Počalji  Vasić taj Čet Okt 14, 2010 9:34 pm

milovan vulikic ::
Поштовани господине Гишка07, пажљиво сам прочитао Ваш коментар у вези застаревања дуга и Ваш осврт на рад УВПС и ФСОВО и мало је рећи да се са Вама потпуно слажем. Моје је мишљење да је рад удружења крајње дилетатски ако можда није и смишљен.
Обраћам Вама се са молбом да прокоментаришете теме са Форума "Судбина дуга 2004-2007" са посебним освртом на Извештај који је усвојио Управни одбор ФСОВО о договору директора ФСОВО и председнице Првог основног суда у Београду.
Дали по Вашем мишљењу има основа за покретање кривичних пријава.

Желео би са Вама да комуницирам у циљу размене мишљења и информација.
У ту сврху достављам Вам мој маил: mvulikic@gmail.com
Поздрав Вуликић!

DA LI ĆEMO TUŽITI I MAJKU ŠTO NAS JE RODILA

Primenom reči kurtuazije i diplomatije sa Poštovani g-dine Vulikiću Vi ste potpuno u pravu TUŽITI!

Međutim, da li mi imamo finansijskih i materijalnih dokaza za tako preduzimljivim sredstvima. Pa zašto Vi ne tužite kada ste u situaciji povoljnijoj u Beogradu nego podbunjujete nas iz unutrašnjosti. Vama je po svaku cenu stalo da pridobijete masu istomišljenika, i ja sam jedan od tih koji traži pravdu, pa Vi ste bili u FSOVO, znate šta se dešava u FPIO, imate izvanrednu AVVS koje ima snagu, moć, sredstva i ostalo.

Verujemo da i ta Vaša zabluda neće proći i da ne želimo da se samo deklarišemo sa Vama, već da učinimo korak da sa Vašim umovima koje imate u AVVS jednostavno prihvatimo ujedinjenje svih kako da rešimo naše probleme.
Imate impozantan broj članova, mnogi od nas imaju mišljenje u mnogim stvarima kao i Vi, ali nemamo snage da dođemo u Beograd i preživimo svakodnevna poskupljenja, bolesti, lečenja, samoću, nemoć i beznađe.

Pa tužbu pokrenite preko AVVS a nemojte da tražite preko nas pojedinaca na forumu i sebe ističete kao lidera koji vrbuje pojedince.

Svoje ideje realizujte uz našu pomoć i podršku za uspehom a ne bezumnim tužbama kada vidite da niko u sudstvu ne rešava predmete već svoje plate. Pa nisu krive daktilografkinje što im je tolika plata jer i doktori kucaju svoje dijagnoze i ostalo na računarima a sudije nemogu. Prolazi preko 20 do 30 godina a parnice se ne rešavaju. Umire se a rešenja nema.

Evo u situaciji smo da Ustavni sud treba skoro da se oformi i odgovori na pitanja koja su im postavljena.

Vaše cenjeno AVVS jedva čeka da ostvari neko od svojih prava i svaki član, ali sve tužbe su besmislica protiv ove vlasti na čelu sa MO.

Mi tražimo da se generalno rešavaju sva naša pitanja od 2000.g. sa K-3 i povećanjima vrednosti boda sa zateznom kamatom.

Vi g-dine Vulekiću ne kažete u kojim elementima su naši ljudi i članovi porodica oštećeni, ne dajete uvid u Zakone i Uredbe, ne dajete rešenje ko to treba i može da nam postavi kvalitetan tužbeni zahtev, a mi bi smo vam kao grupa vojnih penzionera potpisali peticiju i saglasnost sa punomoćjem da se vodi spor po svim elementima i da grupno odemo posle u Strazbur.

Mi nismo članovi da bi se neko igrao sa ovom članarinom od 0,1% koja nije značajna zve potrebe i namene, ali daćemo 10 puta veći prilog da taj postupak vodi i sprovodi tim vojnih stručnjaka u Beogradu. To vi g-dine Vulikiću možete, imate znanje koje ne nesporno, imate moć koja je vidljiva i imate tim uglednih i sposobnih ljudi.

Nije potrebno da se borite sami i prizivate pojedince gubeći vreme iz godine u godinu pa ništa kao što to kažete da je slučaj sa UVPS. Vi možete najviše ja znam i verujem u vaše AVVS.
Mobilišite te stručnjake i dajte da krenemo u akciju i pomognemo svima ko hoće a posebno podoficirima i invalidima.

Pozdrav od Vasića i u akciju za sve!
avatar
Vasić

Broj poruka : 74
Datum upisa : 19.05.2010
Lokacija : Požarevac

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ - СУДБИНА ДУГА 2004 - 2007

Počalji  GIŠKA07 taj Pet Okt 15, 2010 12:15 am

milovan vulikic ::
Поштовани господине Гишка07, пажљиво сам прочитао Ваш коментар у вези застаревања дуга и Ваш осврт на рад УВПС и ФСОВО и мало је рећи да се са Вама потпуно слажем. Моје је мишљење да је рад удружења крајње дилетатски ако можда није и смишљен.
Обраћам Вама се са молбом да прокоментаришете теме са Форума "Судбина дуга 2004-2007" са посебним освртом на Извештај који је усвојио Управни одбор ФСОВО о договору директора ФСОВО и председнице Првог основног суда у Београду.
Дали по Вашем мишљењу има основа за покретање кривичних пријава.

Желео би са Вама да комуницирам у циљу размене мишљења и информација.
У ту сврху достављам Вам мој маил: mvulikic@gmail.com
Поздрав Вуликић!

GOSPODINE MILOVANE, pročitao sam vaša dva komentara i mogu reći, pravno gledano je NEDOPUSTIVO ali ne toliko na postupke okrivljenog Fonda za SOVO, već to nije dopustivo i za osudu predsednice 1. Osnovnog suda Beograda. Sudovi mogu i dozvoljeno je da prime tuženika na razgovor, ali nije dozvoljeno da saradjuje sa tuženikom i PRIHVATA OBAVEZE na sebe koje su štetne za tužioce. U tom smislu radimo na sastavljanje dopisa i obraćanje Ministarki pravde sa zahtevom da se poštuju Zakoni i Ustav Republike Srbije .

Aktivnost koju ispoljava direktor Fonda, nije nova, to je već radio i u periodu od 2004. - 2007. godine, kada je zbog nedostavljanja usklađenih rešenja na osnovu Uredbi od 2004. godine i 2005. godine, podneto preko 20 tužbi za odgovaranje i naplatu štete koja je nama i dan danas aktuelna. Kada su, posle dužeg vremena držanja istih u fioci, pušteni u proces, direktor fonda je od Predsednika Upravnog odbora Fonda, tada gospodina generala KOVAČEVIĆA, načellnika Akademije, zatražio pomoć. Predsednik je tada aktivirao stalnu komisiju za utvrđivanje stanja u poslovanju Fonda i nakon uvida u njegov rad i rad njegove stručne službe podnela izveštaj, sedmočlana komisija, u kome se "citiram" : - postupanje nadležnih organa Fonda (direktora i njemu potčinjena stručna služba) po predmetnim zahtevima je KRAJNJE NEZAKONITO postupala".... i nabraja po tačkama. Izveštaj je od 20.06.2007. godine, od kada je direktor počeo da usklađuje naša rešenja i dostavlja KVP od oktobra pa do danas.

To samo pokazuje da imenovanom je dozvoljeno sve jer ima veliku zaštitu od njegovih nadređenih jer je to osoba koja samo izvršava nečija naredjenja, a kao posledica svega toga je i samo njegovo izlaganje na tom sastanku sa predseddnicom osnovnog suda, kada navodi koliko iznosi troškovi koji se moraju platiti i koji iznose TRI puta veći od same glavnice koja je trebala da se isplati. Ali kod nas TO NIJE KAŽNJIVO .

Još uvek ne postoje opipljivi dokazi o dilovanju UVPS sa Fondom zbog podnošenja takvih zahteva koja naše KVP, posebno članove UVPS stavlja u UPRAVNI POSTUPAK, ali ispoljeno njegovo zadovoljstvo sa tog sastanka iznoseći da je do sada podneto preko 24.000 zahteva za usklađivanje vanrednog povećanja i da su UPRAVNOM POSTUPKU, objašnjavajući redosled postupaka KVP odredbama Zakona o upravnom postupku, samo dokazuje da osnovni cilj fonda jeste da se KVP postave na sporedni kolosek obraslom pirevinom, jer nakon dobijanja pozitivnog rešenja od Upravnog suda, Fond će rado svima njima doneti tje. dostaviti ISTO REŠENJE KOJE VEĆ IMAJU pošto u njemu po elementima nije došlo, Rešenjem Republičkog Fonda PIO RS o vanrednom povećanju za 11,06 % od 01.01.2008. godine, do PROMENA ili IZMENA (kao što je to bilo slučaj sa Uredbom od 2004. i 2005. godine).

Zato direktor je morao postupiti, kao što je i sam to priznao i potvrdio u Podnescima u odgovoru na tužbu dostavljena sudu ili u obrazloženjima dostavljenih rešenja KVP koji su podneli zahteve od UVPS, na osnovu ODLUKE UPRAVNOG ODBORA FONDA, da uskladi sva naša rešenja i izvrši isplatu, kao što je to uradio za april i oktobr 2008. godine.

Takođe, zloupotreba direktora još uvek je aktuelna i još više zabrinjavajuća, jer još uvek ima veliki broj naših KVP koji nisu dobili usklađena rešenja na osnovu donetih i pravosnažnih Uredbi od 2004. i 2005. godine, i pored velikog broja zahteva i urgencija od strane KVP za dostavljanje istih.

Zašto je to veoma BITNO i VAŽNO, zbog toga što ZASTARELOST počinje od onog trenutka kada vi dobijete dokumenat na kome možete u predviđenom roku od 15 dana da se žalite i pokrenete UPRAVNI POSTUPAK ili pokrenete TUŽBU za novčana potraživanja zbog nastale štete od 2004.-2007. godine, što znači mnogi nisu to mogli da urade a nakon dobijan ja rešenja o usklađivanju to pravo im se pruža i ono ZASTAREVA od dana prijema TRI godine. Možete da zamislite kolika će biti kamata za te KVP koji budu tužili i koliko će iznositi i svi parnični i sudski troškovi sa zateznim kamatama, mnogo, mnogo veći nego što su sada i šta mislite dali će direktor (NEKO) odgovarati za to ?????

Niko neće da objasni ili najavi ŠTA će BITI sa nama nakon prelaska u PIO od 2011. odnosno 2012. godine, kada će biti mnogo toga biti izmenjeno pa i sam naš status, pozicija i uslovi za sticanje odnosno zadržavanje svojih stečenih prava . Možda se i ovo sve radi da se sve ovo uspori dok to ne doživimo i dobijemo objašnjenja, stavove i presuda koja će reći da nas to ne pripada jer su propisi, Pravilnici, Zakoni ukinuti. Ovo sam izneo zato što je Udruženje penzionisanih podoficira Srbije doživelo, da USTAVNI SUD donosi presudu sa objašnjenjem da nas pravo po čl. 75 druge rečenice ne pripada jer je Zakon Vojske Jugoslavije prestao da važi, bez obzira što smo mi inicijativu za zakonitost i ustavnost blagovremeno podneli po Zakonu i Ustavu .

Sada bi rekao nešto o aktivnosti UVPS, vezano za sastanak Upravnog odbora Fonda na kome je prisustvovao predsednik i članovi UVPS. Postupci članova su bili nesinhronizovani i zato je došlo do toga da je svaki član glasao po nekom svom ličnom ubeđenju a ne u interesu UVPS. To se najbolje pokazalo kroz diskusije na sastanku Glavnog odbora UVPS, koji je bio izuzetno efikasan i pravičan po meni zato što je za jednog člana prihvaćena ostavka a drugi član je dobio opoziv. Što su osudili rad direktora i njegovu aktivnost koja je na štetu KVP te ogradili da ne stoje iza tog izveštaja. Da je to pravno gledano nedopustivo i kažnjivo jer direktor nema ovlašćenje i punomoćje od strane tužioca koje ima oko 30.000, njih preko 26.000 imaju pravosnažnih presuda te da je samo preko 16 % naplaćeno.
To pravo može direktor da iskoristi i zahteva od Vlade primenu i realizaciju čl. 193. stav 2. Zakona VS koja ni do dan danas nije realizovana, ali za tužbe nema zakonsko pravo i VELIKA JE UVREDA i za SAMO PRAVOSUDJE jer ga na ovaj način i postupak on OMALOVAŽAVA najblaže rečeno, jer se postavlja pitanje, ako na ovaj način rešavamo sudske sporove, ŠTA ĆE NAM SUDSTVO .

Mere koje je GO UVPS predložio su, po meni dobre, samo se ne slažem sa t. 4 kojom se predlaže da se dug pretvori u javni dug zato što država nema novca. Pa ljudi mi svakodnevno slušamo i čitamo kako su se sredstva koristila u pogrešne svrhe iz nekog interesa, a što gospodin ARESONIJEVIĆ kaže, to su tako mala sredstva u odnosu na isplatu jednokratnu od 5.000,oo dinara za svakog penzionera koji ima primanja ispod 30.000,oo dinara.
Želim da konstatujem da ni direktor ni GO UVPS nema pravo da se meša u rad sudstva i odlučuje u ime tužioca ili tuženika, već ta presuda mora biti pravična i u duhu svih pozitivnih Zakona i Ustava u R. Srbiji.

Gospodine MILOVANE, ukoliko je gospodin VASIĆ u pravu što se tiče vaše pozicije i uticaja, a iskreno rečeno verujem da je u pravu, onda mogu VAM otvoreno reći, da je to najveći greh prema svima nama KVP. Osnovni cilj mi je da pomognem svima kojima mogu, da stvorim organizovanost i masovnost u borbi za naša stečena i ne stečena prava, ali ne demagogijom i pričam ti, pričam ti. Nisam samo ja u pitanju već celokupni UPPS, GO Niš ima takav pristup.

Vaše komentare, danas na sastanku sa Klubom generala, smo dostavili sa ostalim dokumentima koja objašnjavaju pravni osnov za novčana potraživanja na osnovu spornog vanrednog povećanja. Tražili smo da ista obrade, utvrde i potvrde naše stavove i razmišljanja i ukoliko smatraju da smo u pravu, otpočnemo zajedničko delovanje koje bi u Niškom regionu imalo velikog odjeka i uspeha u ostvarivanju cilja. Sastanku je prisustvovao i advokat koji je svojim izlaganjem, izneo pravni osnov, o procesima koji su u toku i td.

Takođe, predložili smo i molili za pomoć na realizaciji inicijative stvaranja SAVEZA od svih Udruženja KVP, koje bi nam omogućilo, nakon odlaska u PIO, imamo neku poziciju i brojčanost da imamo po JEDNOG člana u Upravni odbor, GO i IO RF PIO RS. Šta će od toga biti videćemo ?

Nemojte mi zameriti i HVALA VAM puno na strpljenju, kontaktiraću VAS preko e-maila. Želim VAM prijatan vikend !!!GIŠKA07

Broj poruka : 27
Datum upisa : 07.10.2010
Godina : 66
Lokacija : R Srbija, Niš

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ - СУДБИНА ДУГА 2004 - 2007

Počalji  Vasić taj Pet Okt 15, 2010 8:16 pm

GIŠKA07 ::
milovan vulikic ::
Поштовани господине Гишка07, пажљиво сам прочитао Ваш коментар у вези застаревања дуга и Ваш осврт на рад УВПС и ФСОВО и мало је рећи да се са Вама потпуно слажем. Моје је мишљење да је рад удружења крајње дилетатски ако можда није и смишљен.
Обраћам Вама се са молбом да прокоментаришете теме са Форума "Судбина дуга 2004-2007" са посебним освртом на Извештај који је усвојио Управни одбор ФСОВО о договору директора ФСОВО и председнице Првог основног суда у Београду.
Дали по Вашем мишљењу има основа за покретање кривичних пријава.

Желео би са Вама да комуницирам у циљу размене мишљења и информација.
У ту сврху достављам Вам мој маил: mvulikic@gmail.com
Поздрав Вуликић!

GOSPODINE MILOVANE, pročitao sam vaša dva komentara i mogu reći, pravno gledano je NEDOPUSTIVO ali ne toliko na postupke okrivljenog Fonda za SOVO, već to nije dopustivo i za osudu predsednice 1. Osnovnog suda Beograda. Sudovi mogu i dozvoljeno je da prime tuženika na razgovor, ali nije dozvoljeno da saradjuje sa tuženikom i PRIHVATA OBAVEZE na sebe koje su štetne za tužioce. U tom smislu radimo na sastavljanje dopisa i obraćanje Ministarki pravde sa zahtevom da se poštuju Zakoni i Ustav Republike Srbije .

Aktivnost koju ispoljava direktor Fonda, nije nova, to je već radio i u periodu od 2004. - 2007. godine, kada je zbog nedostavljanja usklađenih rešenja na osnovu Uredbi od 2004. godine i 2005. godine, podneto preko 20 tužbi za odgovaranje i naplatu štete koja je nama i dan danas aktuelna. Kada su, posle dužeg vremena držanja istih u fioci, pušteni u proces, direktor fonda je od Predsednika Upravnog odbora Fonda, tada gospodina generala KOVAČEVIĆA, načellnika Akademije, zatražio pomoć. Predsednik je tada aktivirao stalnu komisiju za utvrđivanje stanja u poslovanju Fonda i nakon uvida u njegov rad i rad njegove stručne službe podnela izveštaj, sedmočlana komisija, u kome se "citiram" : - postupanje nadležnih organa Fonda (direktora i njemu potčinjena stručna služba) po predmetnim zahtevima je KRAJNJE NEZAKONITO postupala".... i nabraja po tačkama. Izveštaj je od 20.06.2007. godine, od kada je direktor počeo da usklađuje naša rešenja i dostavlja KVP od oktobra pa do danas.

To samo pokazuje da imenovanom je dozvoljeno sve jer ima veliku zaštitu od njegovih nadređenih jer je to osoba koja samo izvršava nečija naredjenja, a kao posledica svega toga je i samo njegovo izlaganje na tom sastanku sa predseddnicom osnovnog suda, kada navodi koliko iznosi troškovi koji se moraju platiti i koji iznose TRI puta veći od same glavnice koja je trebala da se isplati. Ali kod nas TO NIJE KAŽNJIVO .

Još uvek ne postoje opipljivi dokazi o dilovanju UVPS sa Fondom zbog podnošenja takvih zahteva koja naše KVP, posebno članove UVPS stavlja u UPRAVNI POSTUPAK, ali ispoljeno njegovo zadovoljstvo sa tog sastanka iznoseći da je do sada podneto preko 24.000 zahteva za usklađivanje vanrednog povećanja i da su UPRAVNOM POSTUPKU, objašnjavajući redosled postupaka KVP odredbama Zakona o upravnom postupku, samo dokazuje da osnovni cilj fonda jeste da se KVP postave na sporedni kolosek obraslom pirevinom, jer nakon dobijanja pozitivnog rešenja od Upravnog suda, Fond će rado svima njima doneti tje. dostaviti ISTO REŠENJE KOJE VEĆ IMAJU pošto u njemu po elementima nije došlo, Rešenjem Republičkog Fonda PIO RS o vanrednom povećanju za 11,06 % od 01.01.2008. godine, do PROMENA ili IZMENA (kao što je to bilo slučaj sa Uredbom od 2004. i 2005. godine).

Zato direktor je morao postupiti, kao što je i sam to priznao i potvrdio u Podnescima u odgovoru na tužbu dostavljena sudu ili u obrazloženjima dostavljenih rešenja KVP koji su podneli zahteve od UVPS, na osnovu ODLUKE UPRAVNOG ODBORA FONDA, da uskladi sva naša rešenja i izvrši isplatu, kao što je to uradio za april i oktobr 2008. godine.

Takođe, zloupotreba direktora još uvek je aktuelna i još više zabrinjavajuća, jer još uvek ima veliki broj naših KVP koji nisu dobili usklađena rešenja na osnovu donetih i pravosnažnih Uredbi od 2004. i 2005. godine, i pored velikog broja zahteva i urgencija od strane KVP za dostavljanje istih.

Zašto je to veoma BITNO i VAŽNO, zbog toga što ZASTARELOST počinje od onog trenutka kada vi dobijete dokumenat na kome možete u predviđenom roku od 15 dana da se žalite i pokrenete UPRAVNI POSTUPAK ili pokrenete TUŽBU za novčana potraživanja zbog nastale štete od 2004.-2007. godine, što znači mnogi nisu to mogli da urade a nakon dobijan ja rešenja o usklađivanju to pravo im se pruža i ono ZASTAREVA od dana prijema TRI godine. Možete da zamislite kolika će biti kamata za te KVP koji budu tužili i koliko će iznositi i svi parnični i sudski troškovi sa zateznim kamatama, mnogo, mnogo veći nego što su sada i šta mislite dali će direktor (NEKO) odgovarati za to ?????

Niko neće da objasni ili najavi ŠTA će BITI sa nama nakon prelaska u PIO od 2011. odnosno 2012. godine, kada će biti mnogo toga biti izmenjeno pa i sam naš status, pozicija i uslovi za sticanje odnosno zadržavanje svojih stečenih prava . Možda se i ovo sve radi da se sve ovo uspori dok to ne doživimo i dobijemo objašnjenja, stavove i presuda koja će reći da nas to ne pripada jer su propisi, Pravilnici, Zakoni ukinuti. Ovo sam izneo zato što je Udruženje penzionisanih podoficira Srbije doživelo, da USTAVNI SUD donosi presudu sa objašnjenjem da nas pravo po čl. 75 druge rečenice ne pripada jer je Zakon Vojske Jugoslavije prestao da važi, bez obzira što smo mi inicijativu za zakonitost i ustavnost blagovremeno podneli po Zakonu i Ustavu .

Sada bi rekao nešto o aktivnosti UVPS, vezano za sastanak Upravnog odbora Fonda na kome je prisustvovao predsednik i članovi UVPS. Postupci članova su bili nesinhronizovani i zato je došlo do toga da je svaki član glasao po nekom svom ličnom ubeđenju a ne u interesu UVPS. To se najbolje pokazalo kroz diskusije na sastanku Glavnog odbora UVPS, koji je bio izuzetno efikasan i pravičan po meni zato što je za jednog člana prihvaćena ostavka a drugi član je dobio opoziv. Što su osudili rad direktora i njegovu aktivnost koja je na štetu KVP te ogradili da ne stoje iza tog izveštaja. Da je to pravno gledano nedopustivo i kažnjivo jer direktor nema ovlašćenje i punomoćje od strane tužioca koje ima oko 30.000, njih preko 26.000 imaju pravosnažnih presuda te da je samo preko 16 % naplaćeno.
To pravo može direktor da iskoristi i zahteva od Vlade primenu i realizaciju čl. 193. stav 2. Zakona VS koja ni do dan danas nije realizovana, ali za tužbe nema zakonsko pravo i VELIKA JE UVREDA i za SAMO PRAVOSUDJE jer ga na ovaj način i postupak on OMALOVAŽAVA najblaže rečeno, jer se postavlja pitanje, ako na ovaj način rešavamo sudske sporove, ŠTA ĆE NAM SUDSTVO .

Mere koje je GO UVPS predložio su, po meni dobre, samo se ne slažem sa t. 4 kojom se predlaže da se dug pretvori u javni dug zato što država nema novca. Pa ljudi mi svakodnevno slušamo i čitamo kako su se sredstva koristila u pogrešne svrhe iz nekog interesa, a što gospodin ARESONIJEVIĆ kaže, to su tako mala sredstva u odnosu na isplatu jednokratnu od 5.000,oo dinara za svakog penzionera koji ima primanja ispod 30.000,oo dinara.
Želim da konstatujem da ni direktor ni GO UVPS nema pravo da se meša u rad sudstva i odlučuje u ime tužioca ili tuženika, već ta presuda mora biti pravična i u duhu svih pozitivnih Zakona i Ustava u R. Srbiji.

Gospodine MILOVANE, ukoliko je gospodin VASIĆ u pravu što se tiče vaše pozicije i uticaja, a iskreno rečeno verujem da je u pravu, onda mogu VAM otvoreno reći, da je to najveći greh prema svima nama KVP. Osnovni cilj mi je da pomognem svima kojima mogu, da stvorim organizovanost i masovnost u borbi za naša stečena i ne stečena prava, ali ne demagogijom i pričam ti, pričam ti. Nisam samo ja u pitanju već celokupni UPPS, GO Niš ima takav pristup.

Vaše komentare, danas na sastanku sa Klubom generala, smo dostavili sa ostalim dokumentima koja objašnjavaju pravni osnov za novčana potraživanja na osnovu spornog vanrednog povećanja. Tražili smo da ista obrade, utvrde i potvrde naše stavove i razmišljanja i ukoliko smatraju da smo u pravu, otpočnemo zajedničko delovanje koje bi u Niškom regionu imalo velikog odjeka i uspeha u ostvarivanju cilja. Sastanku je prisustvovao i advokat koji je svojim izlaganjem, izneo pravni osnov, o procesima koji su u toku i td.

Takođe, predložili smo i molili za pomoć na realizaciji inicijative stvaranja SAVEZA od svih Udruženja KVP, koje bi nam omogućilo, nakon odlaska u PIO, imamo neku poziciju i brojčanost da imamo po JEDNOG člana u Upravni odbor, GO i IO RF PIO RS. Šta će od toga biti videćemo ?

Nemojte mi zameriti i HVALA VAM puno na strpljenju, kontaktiraću VAS preko e-maila. Želim VAM prijatan vikend !!!

DRAGI DRUGOVI MOLIM VAS JAVITE SE IMENOM KO STE

dragisa.davkovski@gmail.com
avatar
Vasić

Broj poruka : 74
Datum upisa : 19.05.2010
Lokacija : Požarevac

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

ОГОВОР господину Васићу

Počalji  milovan vulikic taj Uto Okt 19, 2010 12:06 am

Поштовани господине Васићу заиста не могу да разумем и схватим Ваш начин како сте реаговали на теме које сам отворио на ФОРУМУ:
1.-Новине које доноси нови закон ПИО а односе се на КВП,
2.-Трансформација ФСОВО у ПИО Србије.
3.-Судбина дуга 2004 - 2007. године,
4.-Судбина дуга 2004 - 2007, Реаговање УВПС.

Прво желим да истакнем да сам веома задовољан што постоји овакав Сајт на коме се могу износити врло битна питања о којима треба водити толерантну и конструктивну расправу у циљу разрешавања проблема.

Ја лично сам проценио да је ово шанса да би овим Сајтом ипак смогли снаге да изазовему већу пажњу наших колега КВП и заголицамо нескривену жељу- да се о нашим правима - па и са људима и о људима ваља кадкад другачије прозборити.

Ценим да сам мојом негативном оценом рада УВПС,које Ви еуфорично подржавате изавао горе наведену реакцију.
С тим у вези желим да изнесем, по мени неке битне чињенице на основу којих имам такво мишљење.

Догодила нам се ДОС-овска демократија 2000.године, руковођење УВПЈ преузимају генерали а прва оцена коју су дали јесте: да протекли седмогодишњи перид рада УВПЈ такорећи ништа не ваља и да га карактерише суверени рад председника Извшног одбора (у то време највећег органа после Скупштине)-овде да се оградим не мислим на огромну веђину генерала.

Када се догоде, неки неочекивани догађаји, у овом случају октобарски догађаји 2000.године, не могу да се отргнем утиску а да не цитирам део из Марфијевог законика:

"У кризама када људи морају да бирају у ком правцу ће се даље упутити, већина ће изабрати онај најгори".

Шта се догађа:
-УВПЈ повлачи тужбу за К-3, који Ви господине Васићу с правом покрећете. То је пропала ствар јер по новом закону не може се више покретати. Човек који је то урадио данас се налази на челу највећег органа ФСОВО у другом мандату где је дошао са функције председника УВПС,
-У читавом периоду не покрећу поступак за усклађивање пензија по Уредби владе и пензије стмрглаво падају,
-Укидају комисију за прикупљање документације за одбрану наших колега у поступку пред Хашким трибуналом и помоћ њиховим породицама,
-Повлачи се из заједничке тужбе СУБНОР-УВПЈ око власништва дома ЈНА у улици Браће Југовића у Београду,
-Повећавају чланарину, прво 100%, без потписа трјног налога КВП а затим на исти начин на 0,1%.
-Одстрањују сва лица из секретеријата и Извршног одбора који су радили на изградњи УВПЈ и доводе своје људе послушнике а затим их избацују ако нису послушни,
-Нису се борили због злоупотреба у стамбеној проблематици-грађене цвећаре а борци завршали у касарнама и шупама,изградња станова преко ФСОВО крајње проблематична под покровитељством УВПЈ односно УВПС,
-Изборили статус приоритета за генерале на ВМА, што и дан данас постоји,обезбеђени апартмани а остали КВП на листи последњи и чекају на пријем и снимање месецима, а председник УВПС даје Плакету највише признање УВПС начелнику ВМА због "бриге" за КВП,
-На плаћене функције у ФСОВО генерали и њихови поданици,
-Избори у УВПС и ФСОВО нерегуларни и нелегитимни,задњи без присуства јавности и знања КВП,
-Преовладао је олигахиски начин управљања, и тд. и тд.

Господине Васићу то су моји проблеми и неслагања са генералском структуром у УВПЈ односно УВПС.

Свој став о проблематици коју треба разматрати преко ФОРУМА овом приликом једноставно сам приморан да сада и само сада променим и то ради посетиоца овог сајта и осврнем се у најкраћем о упућеном, најблаже речено некоректном осврту господина Васићау и стога о изнетим јавним ставовима господина Васића ћу рећи следеће:
1.-Да побуњујем наше колега из унутрашњости не заслужује никакав коментар,
2.-Да тежим да придобијем истомишљенике.Ако је на бази аргумената није грех, али господин Васић то ставља у негативни контекст,
3.-Врбовање,само по себи ствара негативне асоцијације а покушај истицања лидерства које ми приписује господин Васић може се ставити у контекст недобронамерности,
4.-Његова тврдња да је покретање тужби бесмислица у самом његовом тексту је контрадикторна или је ја нисам разумео,
5.-Прекор да не указујем на Законе Уредбе Петиције и дајем предлоге решења могу прихватити али ја нисам правник него дипл.инжењер те стога истичем проблеме и очекујем сугестије од оних који то боље знају те у том смислу сам захвалан колеги са Форума Гишка07.
6.-Када је питање Уједињења потпуно подржавам ту идеју и један сам од првих поборника те идеје.Данас у нашој Србије постоје регистрована следећа Удружења: Удружење војних пензионера Србија (УВПС),председник Љ.Драгањац, Удружење пензионисаних подофицира војске Србије (УППВС),председник Ненад Тодосић, Удружење бескућника војске Србије,председник Рабреновић, Асоцијација пензионисаних припадника војске Србије (АППВС)- председник Милован Вуликић, Асоцијација војвих ветерана Србије (АВВС), председник Продановић-обухвата све учеснике рата 1991 -1999.год.Клуб генерала и адмирала војске Србије
АППВС је прва покренула поступак око уједињења, на чело се ставио генерал В.Ковачевић
у то доба председник УО ФСОВО али је наишао на опструкцију УВПС , Клуба генерала и донекле УППВС.
Једино право решење за стварање савеза заступа градски одбор УППВС Ниш на принципима које је доставио свим удружењима. АППВС са одушевљењем то прихвата и упућује им молбу да наставе борбу за реализацију тог Савеза.
Када су у питању новчана средства, господине Васићу само од чланарине УВПС убира месечно око 1.300.000,00 динара са осталим приходима : провизије Дунав осигурање, Поштанска штедионица, погребне услуге, Таково осигурање, погребне услуге, Предузеђе УКАЖИВ, буџет УВПС износи годишње око 25.милиона динара. Питам дали је то мало господине Васићу да се створе стручни тимови за стручно и аргументовано заступање наших интереса. Где иду те паре већим делом у ђепове роководства-накнаде. Примања су тајна АППВС покушава да дође до тог сазнања али до сада није успела. Мораћемо ићи преко Повереника.


На крају ја рекох што рекох, господине Васићу ипак мислим да је ово више неспоразум између нас него нека зла намера. Ако сам негде претерао извини и жеља ми је да ово не узмеш као злу намеру као што и ја тако тебе нисам схватио.

На самом крају сетих се једне изреке, не знам ни ко је написао ни изрекао:

"Тајна успеха је у искреност, када је једном избегнеш успео си".

Очигледно ја тај ниво нисам достигао.

Поздрав од М. Вуликића, са молбом да више размењујемо информације преко Е-маил.а.


milovan vulikic

Broj poruka : 19
Datum upisa : 24.05.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ - СУДБИНА ДУГА 2004 - 2007

Počalji  Vasić taj Sre Okt 20, 2010 7:59 pm

milovan vulikic ::Поштовани господине Васићу заиста не могу да разумем и схватим Ваш начин како сте реаговали на теме које сам отворио на ФОРУМУ:
1.-Новине које доноси нови закон ПИО а односе се на КВП,
2.-Трансформација ФСОВО у ПИО Србије.
3.-Судбина дуга 2004 - 2007. године,
4.-Судбина дуга 2004 - 2007, Реаговање УВПС.

Прво желим да истакнем да сам веома задовољан што постоји овакав Сајт на коме се могу износити врло битна питања о којима треба водити толерантну и конструктивну расправу у циљу разрешавања проблема.

Ја лично сам проценио да је ово шанса да би овим Сајтом ипак смогли снаге да изазовему већу пажњу наших колега КВП и заголицамо нескривену жељу- да се о нашим правима - па и са људима и о људима ваља кадкад другачије прозборити.

Ценим да сам мојом негативном оценом рада УВПС,које Ви еуфорично подржавате изавао горе наведену реакцију.
С тим у вези желим да изнесем, по мени неке битне чињенице на основу којих имам такво мишљење.

Догодила нам се ДОС-овска демократија 2000.године, руковођење УВПЈ преузимају генерали а прва оцена коју су дали јесте: да протекли седмогодишњи перид рада УВПЈ такорећи ништа не ваља и да га карактерише суверени рад председника Извшног одбора (у то време највећег органа после Скупштине)-овде да се оградим не мислим на огромну веђину генерала.

Када се догоде, неки неочекивани догађаји, у овом случају октобарски догађаји 2000.године, не могу да се отргнем утиску а да не цитирам део из Марфијевог законика:

"У кризама када људи морају да бирају у ком правцу ће се даље упутити, већина ће изабрати онај најгори".

Шта се догађа:
-УВПЈ повлачи тужбу за К-3, који Ви господине Васићу с правом покрећете. То је пропала ствар јер по новом закону не може се више покретати. Човек који је то урадио данас се налази на челу највећег органа ФСОВО у другом мандату где је дошао са функције председника УВПС,
-У читавом периоду не покрећу поступак за усклађивање пензија по Уредби владе и пензије стмрглаво падају,
-Укидају комисију за прикупљање документације за одбрану наших колега у поступку пред Хашким трибуналом и помоћ њиховим породицама,
-Повлачи се из заједничке тужбе СУБНОР-УВПЈ око власништва дома ЈНА у улици Браће Југовића у Београду,
-Повећавају чланарину, прво 100%, без потписа трјног налога КВП а затим на исти начин на 0,1%.
-Одстрањују сва лица из секретеријата и Извршног одбора који су радили на изградњи УВПЈ и доводе своје људе послушнике а затим их избацују ако нису послушни,
-Нису се борили због злоупотреба у стамбеној проблематици-грађене цвећаре а борци завршали у касарнама и шупама,изградња станова преко ФСОВО крајње проблематична под покровитељством УВПЈ односно УВПС,
-Изборили статус приоритета за генерале на ВМА, што и дан данас постоји,обезбеђени апартмани а остали КВП на листи последњи и чекају на пријем и снимање месецима, а председник УВПС даје Плакету највише признање УВПС начелнику ВМА због "бриге" за КВП,
-На плаћене функције у ФСОВО генерали и њихови поданици,
-Избори у УВПС и ФСОВО нерегуларни и нелегитимни,задњи без присуства јавности и знања КВП,
-Преовладао је олигахиски начин управљања, и тд. и тд.

Господине Васићу то су моји проблеми и неслагања са генералском структуром у УВПЈ односно УВПС.

Свој став о проблематици коју треба разматрати преко ФОРУМА овом приликом једноставно сам приморан да сада и само сада променим и то ради посетиоца овог сајта и осврнем се у најкраћем о упућеном, најблаже речено некоректном осврту господина Васићау и стога о изнетим јавним ставовима господина Васића ћу рећи следеће:
1.-Да побуњујем наше колега из унутрашњости не заслужује никакав коментар,
2.-Да тежим да придобијем истомишљенике.Ако је на бази аргумената није грех, али господин Васић то ставља у негативни контекст,
3.-Врбовање,само по себи ствара негативне асоцијације а покушај истицања лидерства које ми приписује господин Васић може се ставити у контекст недобронамерности,
4.-Његова тврдња да је покретање тужби бесмислица у самом његовом тексту је контрадикторна или је ја нисам разумео,
5.-Прекор да не указујем на Законе Уредбе Петиције и дајем предлоге решења могу прихватити али ја нисам правник него дипл.инжењер те стога истичем проблеме и очекујем сугестије од оних који то боље знају те у том смислу сам захвалан колеги са Форума Гишка07.
6.-Када је питање Уједињења потпуно подржавам ту идеју и један сам од првих поборника те идеје.Данас у нашој Србије постоје регистрована следећа Удружења: Удружење војних пензионера Србија (УВПС),председник Љ.Драгањац, Удружење пензионисаних подофицира војске Србије (УППВС),председник Ненад Тодосић, Удружење бескућника војске Србије,председник Рабреновић, Асоцијација пензионисаних припадника војске Србије (АППВС)- председник Милован Вуликић, Асоцијација војвих ветерана Србије (АВВС), председник Продановић-обухвата све учеснике рата 1991 -1999.год.Клуб генерала и адмирала војске Србије
АППВС је прва покренула поступак око уједињења, на чело се ставио генерал В.Ковачевић
у то доба председник УО ФСОВО али је наишао на опструкцију УВПС , Клуба генерала и донекле УППВС.
Једино право решење за стварање савеза заступа градски одбор УППВС Ниш на принципима које је доставио свим удружењима. АППВС са одушевљењем то прихвата и упућује им молбу да наставе борбу за реализацију тог Савеза.
Када су у питању новчана средства, господине Васићу само од чланарине УВПС убира месечно око 1.300.000,00 динара са осталим приходима : провизије Дунав осигурање, Поштанска штедионица, погребне услуге, Таково осигурање, погребне услуге, Предузеђе УКАЖИВ, буџет УВПС износи годишње око 25.милиона динара. Питам дали је то мало господине Васићу да се створе стручни тимови за стручно и аргументовано заступање наших интереса. Где иду те паре већим делом у ђепове роководства-накнаде. Примања су тајна АППВС покушава да дође до тог сазнања али до сада није успела. Мораћемо ићи преко Повереника.


На крају ја рекох што рекох, господине Васићу ипак мислим да је ово више неспоразум између нас него нека зла намера. Ако сам негде претерао извини и жеља ми је да ово не узмеш као злу намеру као што и ја тако тебе нисам схватио.

На самом крају сетих се једне изреке, не знам ни ко је написао ни изрекао:

"Тајна успеха је у искреност, када је једном избегнеш успео си".

Очигледно ја тај ниво нисам достигао.

Поздрав од М. Вуликића, са молбом да више размењујемо информације преко Е-маил.а.VASIĆEV ODGOVOR cenjenom g-dinu Vulikiću

Vidite da oštra reč ubija, a Vi ste živi. Sve je ovo potrebno da nebi smo samo finom diplomatijom razgovarali i lagali da se poštujemo. Sve je ovo izrodilo da osetimo lični naboj, mržnju a evo i poštovanje. Drugi će to sami zaključiti a Vi ste nam pomogli da saznamo kroz sve to ono što nikada nebismo saznali od onih lepih dana kada ste radili u FSOVO do danas. Kako nam ništa ne ide osim informacije da je izašao Zakon o javnom dugu FSOVO po kome ćemo biti isplaćeni "ko zna kako" od 2011.-2014.g. za sva potraživanja pa i ova utuženja koja su u toku.
G-dine Vulikiću, Vi ste meni draga osoba, intelektualac za poštovanje ali morate me razumeti da mi elitu koju imamo takvu kakva je za poštovanje više nego za kuđenje. Ima mnogo stvari koje ste naveli negativnih u vezi averzije prema generalima. To su divni ljudi, humanisti, stručnjaci svoga zanata i ne zaslužuju da tako javno se o njima priča. Ako imate šta tužite svakoga ponaosob. Sa mnogima sam radio a ima ih u penziji preko 750 i 38 danas koji su aktivni. Od tih novih ne poznajem nijednog skoro osim NGŠ sa kojim sam neposredno provodio dane i noći. Koliko tek "volite-mrzite" one sa druge strane Drine, nije bitno ali nemojmo i to UVPS da toliko klevetamo jer oni što rade znaju šta rade i gde pare troše zbog Haga.
Verujte, da je pitanje a koliko mi vredimo ovako razjedinjeni i besni na sve oko nas.
Najbolju sliku po meni imaćemo kada pitamo naše iz porodice a posebno decu šta smo to uradili da im bude ovako i nadalje, a dokle bog će sveti da zna.
Hajde da se dogovorimo i da se svađamo preko e-maila.

Danas sam stupio u vezu i sa vojnim penzionerima iz Leskovca.

Pogledajte novine na sajtu Radio admiral

Od kolega iz Leskovca sam saznao da Poštanska štedionica je uzimala po 0,1% za isplaćena potraživanja i da na osnovu zahteva su u roku od mesec dana vratili taj procenat. I ovo je dovoljno da pokaže koliko mala provokacija prema Vama cenjenom kolegi znači svima ostalima koji će da nas čitaju, a znaju i osećaju da se ne mrzimo ni najmanje.

V
vasicdejan53@hotmail.com

avatar
Vasić

Broj poruka : 74
Datum upisa : 19.05.2010
Lokacija : Požarevac

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ - СУДБИНА ДУГА 2004 - 2007

Počalji  GIŠKA07 taj Ned Okt 24, 2010 2:37 am

Vasić ::
milovan vulikic ::Поштовани господине Васићу заиста не могу да разумем и схватим Ваш начин како сте реаговали на теме које сам отворио на ФОРУМУ:
1.-Новине које доноси нови закон ПИО а односе се на КВП,
2.-Трансформација ФСОВО у ПИО Србије.
3.-Судбина дуга 2004 - 2007. године,
4.-Судбина дуга 2004 - 2007, Реаговање УВПС.

Прво желим да истакнем да сам веома задовољан што постоји овакав Сајт на коме се могу износити врло битна питања о којима треба водити толерантну и конструктивну расправу у циљу разрешавања проблема.

Ја лично сам проценио да је ово шанса да би овим Сајтом ипак смогли снаге да изазовему већу пажњу наших колега КВП и заголицамо нескривену жељу- да се о нашим правима - па и са људима и о људима ваља кадкад другачије прозборити.

Ценим да сам мојом негативном оценом рада УВПС,које Ви еуфорично подржавате изавао горе наведену реакцију.
С тим у вези желим да изнесем, по мени неке битне чињенице на основу којих имам такво мишљење.

Догодила нам се ДОС-овска демократија 2000.године, руковођење УВПЈ преузимају генерали а прва оцена коју су дали јесте: да протекли седмогодишњи перид рада УВПЈ такорећи ништа не ваља и да га карактерише суверени рад председника Извшног одбора (у то време највећег органа после Скупштине)-овде да се оградим не мислим на огромну веђину генерала.

Када се догоде, неки неочекивани догађаји, у овом случају октобарски догађаји 2000.године, не могу да се отргнем утиску а да не цитирам део из Марфијевог законика:

"У кризама када људи морају да бирају у ком правцу ће се даље упутити, већина ће изабрати онај најгори".

Шта се догађа:
-УВПЈ повлачи тужбу за К-3, који Ви господине Васићу с правом покрећете. То је пропала ствар јер по новом закону не може се више покретати. Човек који је то урадио данас се налази на челу највећег органа ФСОВО у другом мандату где је дошао са функције председника УВПС,
-У читавом периоду не покрећу поступак за усклађивање пензија по Уредби владе и пензије стмрглаво падају,
-Укидају комисију за прикупљање документације за одбрану наших колега у поступку пред Хашким трибуналом и помоћ њиховим породицама,
-Повлачи се из заједничке тужбе СУБНОР-УВПЈ око власништва дома ЈНА у улици Браће Југовића у Београду,
-Повећавају чланарину, прво 100%, без потписа трјног налога КВП а затим на исти начин на 0,1%.
-Одстрањују сва лица из секретеријата и Извршног одбора који су радили на изградњи УВПЈ и доводе своје људе послушнике а затим их избацују ако нису послушни,
-Нису се борили због злоупотреба у стамбеној проблематици-грађене цвећаре а борци завршали у касарнама и шупама,изградња станова преко ФСОВО крајње проблематична под покровитељством УВПЈ односно УВПС,
-Изборили статус приоритета за генерале на ВМА, што и дан данас постоји,обезбеђени апартмани а остали КВП на листи последњи и чекају на пријем и снимање месецима, а председник УВПС даје Плакету највише признање УВПС начелнику ВМА због "бриге" за КВП,
-На плаћене функције у ФСОВО генерали и њихови поданици,
-Избори у УВПС и ФСОВО нерегуларни и нелегитимни,задњи без присуства јавности и знања КВП,
-Преовладао је олигахиски начин управљања, и тд. и тд.

Господине Васићу то су моји проблеми и неслагања са генералском структуром у УВПЈ односно УВПС.

Свој став о проблематици коју треба разматрати преко ФОРУМА овом приликом једноставно сам приморан да сада и само сада променим и то ради посетиоца овог сајта и осврнем се у најкраћем о упућеном, најблаже речено некоректном осврту господина Васићау и стога о изнетим јавним ставовима господина Васића ћу рећи следеће:
1.-Да побуњујем наше колега из унутрашњости не заслужује никакав коментар,
2.-Да тежим да придобијем истомишљенике.Ако је на бази аргумената није грех, али господин Васић то ставља у негативни контекст,
3.-Врбовање,само по себи ствара негативне асоцијације а покушај истицања лидерства које ми приписује господин Васић може се ставити у контекст недобронамерности,
4.-Његова тврдња да је покретање тужби бесмислица у самом његовом тексту је контрадикторна или је ја нисам разумео,
5.-Прекор да не указујем на Законе Уредбе Петиције и дајем предлоге решења могу прихватити али ја нисам правник него дипл.инжењер те стога истичем проблеме и очекујем сугестије од оних који то боље знају те у том смислу сам захвалан колеги са Форума Гишка07.
6.-Када је питање Уједињења потпуно подржавам ту идеју и један сам од првих поборника те идеје.Данас у нашој Србије постоје регистрована следећа Удружења: Удружење војних пензионера Србија (УВПС),председник Љ.Драгањац, Удружење пензионисаних подофицира војске Србије (УППВС),председник Ненад Тодосић, Удружење бескућника војске Србије,председник Рабреновић, Асоцијација пензионисаних припадника војске Србије (АППВС)- председник Милован Вуликић, Асоцијација војвих ветерана Србије (АВВС), председник Продановић-обухвата све учеснике рата 1991 -1999.год.Клуб генерала и адмирала војске Србије
АППВС је прва покренула поступак око уједињења, на чело се ставио генерал В.Ковачевић
у то доба председник УО ФСОВО али је наишао на опструкцију УВПС , Клуба генерала и донекле УППВС.
Једино право решење за стварање савеза заступа градски одбор УППВС Ниш на принципима које је доставио свим удружењима. АППВС са одушевљењем то прихвата и упућује им молбу да наставе борбу за реализацију тог Савеза.
Када су у питању новчана средства, господине Васићу само од чланарине УВПС убира месечно око 1.300.000,00 динара са осталим приходима : провизије Дунав осигурање, Поштанска штедионица, погребне услуге, Таково осигурање, погребне услуге, Предузеђе УКАЖИВ, буџет УВПС износи годишње око 25.милиона динара. Питам дали је то мало господине Васићу да се створе стручни тимови за стручно и аргументовано заступање наших интереса. Где иду те паре већим делом у ђепове роководства-накнаде. Примања су тајна АППВС покушава да дође до тог сазнања али до сада није успела. Мораћемо ићи преко Повереника.


На крају ја рекох што рекох, господине Васићу ипак мислим да је ово више неспоразум између нас него нека зла намера. Ако сам негде претерао извини и жеља ми је да ово не узмеш као злу намеру као што и ја тако тебе нисам схватио.

На самом крају сетих се једне изреке, не знам ни ко је написао ни изрекао:

"Тајна успеха је у искреност, када је једном избегнеш успео си".

Очигледно ја тај ниво нисам достигао.

Поздрав од М. Вуликића, са молбом да више размењујемо информације преко Е-маил.а.VASIĆEV ODGOVOR cenjenom g-dinu Vulikiću

Vidite da oštra reč ubija, a Vi ste živi. Sve je ovo potrebno da nebi smo samo finom diplomatijom razgovarali i lagali da se poštujemo. Sve je ovo izrodilo da osetimo lični naboj, mržnju a evo i poštovanje. Drugi će to sami zaključiti a Vi ste nam pomogli da saznamo kroz sve to ono što nikada nebismo saznali od onih lepih dana kada ste radili u FSOVO do danas. Kako nam ništa ne ide osim informacije da je izašao Zakon o javnom dugu FSOVO po kome ćemo biti isplaćeni "ko zna kako" od 2011.-2014.g. za sva potraživanja pa i ova utuženja koja su u toku.
G-dine Vulikiću, Vi ste meni draga osoba, intelektualac za poštovanje ali morate me razumeti da mi elitu koju imamo takvu kakva je za poštovanje više nego za kuđenje. Ima mnogo stvari koje ste naveli negativnih u vezi averzije prema generalima. To su divni ljudi, humanisti, stručnjaci svoga zanata i ne zaslužuju da tako javno se o njima priča. Ako imate šta tužite svakoga ponaosob. Sa mnogima sam radio a ima ih u penziji preko 750 i 38 danas koji su aktivni. Od tih novih ne poznajem nijednog skoro osim NGŠ sa kojim sam neposredno provodio dane i noći. Koliko tek "volite-mrzite" one sa druge strane Drine, nije bitno ali nemojmo i to UVPS da toliko klevetamo jer oni što rade znaju šta rade i gde pare troše zbog Haga.
Verujte, da je pitanje a koliko mi vredimo ovako razjedinjeni i besni na sve oko nas.
Najbolju sliku po meni imaćemo kada pitamo naše iz porodice a posebno decu šta smo to uradili da im bude ovako i nadalje, a dokle bog će sveti da zna.
Hajde da se dogovorimo i da se svađamo preko e-maila.

Danas sam stupio u vezu i sa vojnim penzionerima iz Leskovca.

Pogledajte novine na sajtu Radio admiral

Od kolega iz Leskovca sam saznao da Poštanska štedionica je uzimala po 0,1% za isplaćena potraživanja i da na osnovu zahteva su u roku od mesec dana vratili taj procenat. I ovo je dovoljno da pokaže koliko mala provokacija prema Vama cenjenom kolegi znači svima ostalima koji će da nas čitaju, a znaju i osećaju da se ne mrzimo ni najmanje.

V
vasicdejan53@hotmail.com


GOSPODINE VASICU, hteo bi da vam odmah na pocetku reci da ono sto vam je VULIKIC objasnio neke stvari o delatnosti osnovnog UVPS je u potpunosti u pravu. Drugo je pitanje dali VAM se sve to svidja i ne dajete podrsku njegovoj proceni. Meni samo nije jasno koji je motiv VAS da ih toliko hvalite, pogotovo sto i sada u ovom trenutku osnovno UVPS ubedjuje KVP da podnose ZAHTEVE kojima pokrecu UPRAVNI POSTUPAK za dobijanje upravno resenje . Zasto pokretati upravni spor kada Resenjem Republickog fonda RS se ne menjaju elementi u nasim resenjima zbog cega treba podnositi zahteve za prizanavanje prava na nesto sto KVP nije priznato (kao na primer neka naknada, broj bodova ili dr.),a ukoliko dodje do cutanje administracije od strane prvostepenog organa, direktora fonda, onda se pise urgencija komisiji Fonda, tje. drugostepenom organu, a ukoliko ni oni ne odgovore u roku od 60 dana onda treba pokrenuti tuzbu kod Upravnog suda u Beogradu.

Ovaj postupak nije potreban, PONAVLJAM, jer nama se ne menjaju element u resenju, vec nam se vanredno uskladjuje VREDNOST BODA a samim tim povecava penzija, tackom 2. Resenja u kojoj je objasnjeno da prilikom uskladjivanja treba uzeti za uskladjivanje vrednost boda, uskladjeno resenje od oktobra 2007. godine sa vrednoscu boda od 9,020 dinara.

Metodologiju koju sam objasnjavao, direktor fonda je primenio i sam PRIZNAO, odnosno POTVRDIO ne samo u resenjima koja dostavlja KVP koji su podneli zahteve UVPS, vec i u PODNESCIMA koja dostavljaju sudu kao odgovor na tuzbu KVP, objasnjavajuci da ODLUKOMA UPRAVNOG ODBORA FONDA SOVO su IZVRSILI USKLADJIVANJE VREDNOST BODA u aprilu 2008. za procenat od 6,97 % i oktobru 2008. godine za procenat od 14,13 %, za koliko je izvrseno uskladjivanje penzija Resenjima RF PIO RS .

Ne bi sve to bilo tako TRAGICNO, da OSNOVNI SUDOVI nisu poceli da DONOSE presude u kojima se OGLASAVAJU APSOLUTNO NENADLEZNIH i ODBACUJU tuzbu kao NEOSNOVANU .

Neznam jos koliko puta cu to uraditi, ali ponovo pitam ZASTO tada NIJE ZAHTEVANO UPRAVNO RESENJE. ZASTO SADA SE MORA IMATI UPRAVNO RESENJE . Kada mi budes na to odgovorio, a blizak si osnovnom UVPS, mogu razumeti neke tvoje postupke i izjave .

U jednom trenutku si izjavio, ..NECEMO VALJDA DA TUZIMO MAJKU KOJA NAS JE RODILA,,. Ja bi hteo da te pitam, a sta se desava sa majkom i detetom koje ona ga rodila A NE ZELI DA GA HRANI ILI MU DAJE ONO STO MU PRIPADA .

Gospodine VASICU, pre neki dan ste imali kontakt sa organizacijom UVPS Leskovca, sto nije sporno, verovatno je to deo vase aktivnosti. Medjutim, nije dobro da diskutujete i interesujete se o meni, davajuci obavezu sekretaru UVPS Leskovca da obidje nase Udruzenje u Nisu sa obavezom da utvrdi ko sam i o kom se licu radi. U samom pocetku sam VAM predlozio da vi i MILAN obidjete Nis, upoznamo se i na licu mesta stvorimo sliku jedni o drugima, sto znaci izbegli bi ovakve neprincipijelne i perfidne metode rada . Mogli ste da se zaustavite u Nisu u povratku i licno me kontaktirate i upoznamo se . Ovako mislim da nile lepo.

Ne samo to mogli ste da dobijete i veoma validnu dokumentaciju kojom dokumentujemo neprincipijelan rad UVPS i Fonda SOVO, koja bi vam koristila da zahtevate od vrha UVPS, GO i UO, da se vise ponasaju onako kako pricaju, a ne da vise pricaju a manje rade u korist KVP.

Posledice su bas ovo sto radi direktor Fonda sa sudstvom i Vladom ili predlozeni Zakon za pretvaranje malog duga u JAVNI DUG DRZAVE, ali ne onaj za koji su obavezni po clanu 193. stav 2. Zakona Vojske Srbije, vec pokusavaju da rese van sudskih procesa, Zakona i Ustava dugovanja koja svakog dana su sve veci zbog zakonskih zateznih kamata. A u sustini najveci su krivci oni koji nisu hteli da nam isplate dug jos u roku a samim tim nesto vise od cetiri milijarde dinara, i koji nece odgovarati za svoje postupke i zloupotrebe sluzbenog polozaja.

Gospodine VASICU, hvala na strpljenju i izvinite ukoliko smatrate da sam vas necim uvredio. Cujemo se !!!GIŠKA07

Broj poruka : 27
Datum upisa : 07.10.2010
Godina : 66
Lokacija : R Srbija, Niš

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

ОДГОВОР господину Васићу

Počalji  milovan vulikic taj Uto Okt 26, 2010 6:55 pm

Уз велико извињење посетиоцима овог сајта морам се осврнути на свеукупно писање господина Васића.У самом почетку морам рећи да је велика ствар што полако истина избија на видело у чему се заслуге господина Васића немогу порећи. С тим у вези стичем дојам да господин Васић или није довољно у материји или намерно врши замену теза.
Лично сам присталица да се истичу проблеми открива позадина и траже решења. Поставио сам низ конкретних питања(укључујући и преко његовог маил-а) која код господина Васића нису наишла на разматрање , питање или тражење одговора већ уопштено филозофско препуцавање.
У вези његовог задњег обраћања, мени лично, он није поменуо нити оспорио ниједно питање које сам поставио већ у познатом стилу почео:

-Тврдња :Оштра реч убија а ја остадо жив.
Одговор :Молим реците на шта мислите,истина, неистина, клевета, увреда,лаж,
- Тврдња да сам радио у ФСОВО.
Одговор:За Вашу информацију господине Васићу ја никада нисам радио у ФСОВО нити сам био у било ком органу ФСОВО.
-Тврдња аверзија према генералима.
Одговор :Што се тиче тврдње о мојој аверзији према генералима то уопште не стоји, те се и овог пута поново ограђујем, од те тврдње, јер сам пријатељ са добрим делом генерала, а што се тиче хуманости дела ново печених генерала она је испољена у вилама-становима од два ара а оне које су водили и дан данас живе у касарнама подрумима и шупама.
Ваша алузија да тужим појединце мени је јасна али ради посетиоца овог сајта изнећу:Тужио сам, сада актуелног председника УВПС, због клевете и увреде и тај спор сам изгубио, због пропуштања рока који је фалсификован. Мој адвокат, "пријатељ" генерал пропустио је рок за жалбу и спор сам изгубио. Ради се о чистој манипулацији и сарадњи генерала. Судећи судија није остао без косенквенци али остало је да се тужени хвали како је он био у праву. Пресуда је да сам пропустио рок.

Ја господине Васићу не спадам у те несретнике-идеалисте. Стицајем околности радни век сам провео у Београду и све што ми припада сам остварио, ни мање ни више, па и овај дуг сам наплатио исто тако као и сви челни људи у УВПС, који су скоро две године одвраћали КВП да не туже и сада им "помажу".

Шта ме вуче да се ја овим бавим и изазивам гнев појединих људи које ви истичете и хвалите. Мене лично боли понижење и патња људи наше професије где сам прове свој радни век у дужини од 32. године када сам морао да одем.

-Питање шта тек мислим о генералима с оне стране Дрине.
Одговор :Када ми постављате питање за генерале с оне стране Dрине или било које друге раке, могу Вам рећи будите барем мало коректни или реците шта сам то ја,

-Алузија паре и ХАГ.
Одговор : За мене је посебно иритантна Ваше помињање Хага у вези са парама. Овде ћу ја Вас питати нису ли и ти генерали, који труле у Хагу, нас водили,као ови које Ви хвалите.Зар није дегутантно да оне које хвалите сада пишу књиге како сте се Ви, колега драги, борили а сада врше промоцију књига преко УВПС.Питам Вас зашто смо, по мом мишљењу, часне и храбре генерале који труле у ћелијама Хага заборавили. Ја лично, без обзира како мишљење имам о било ком,осећам се бедно и стид ме је зашто смо их ми њихови потчињени напустили. Мени је чиста савест ја сам покушао и изборио се за формирање комисије за помоћ и одбрану али су они који ви данас хвалите и штите успели у томе да ме спрече.Многе ћу се потрудити да заборавим али ове у ХАГУ док сам жив нећу.
Они су пример војне части, родољубља и поноса а жртве тадашње власти а делом и нас.
-Позив на уједињење.
Одговор :Када су у питању наши интереси и уједињење, поседујем опширну документацију са којом смо покушали(Удружење пензионисаних подофиција војске-УППВС и Асоцијација пензинисаних припадника војске Србије-АППВС, чије име избегавате да поменете) ту идеју да спроведемо оснивањем једе заједничке организације, на принципима које је израдио Градски одбор УППВС НИШ, али су ту инцијативу спречили ти које ви хвалите и ако је на челу те инцијативе се ставио тадашњи председник Управног одбора ФСОВО генерала В.Ковачевић.

-Посета градском одбору УВПС Лесковац.
Овде ћу читаоце сајта упознати да сам господину Васићу доставио Е-маил-ом писмо председника УВП Лесковца господину Драгањцу из кога се може уверити где и како се паре арче, са молбом да то прокоментарише.

-Повраћај 0.1% од Поштанске штедионице.
Наравно да је добро што се на то реаговало и заштитили КВП од незаконитог закидања, али се не треба китити туђим перјем.

УВПС је реаговао тек када је ,знатно касније, сазнао од КВП, а ево чињеница:
-Асоцијација пензионисаних припадника војске Србије(АППВС), се својим дописом ПШ од
03.12.2009.године обратила и скренула пажњу да на то нема право јер је то део закинуте пензије које су КВП остварили судском пресудом.

-ПШ својим дописом Асоцијацији од 11.12.09.године под бр.06-6/3300. наводи да то није грешка од стране ПШ него уплатиоца који је навео погрешну шифру и на крају предлаже, цитирам: "Банка ће поступити по Вашем захтеву за повраћај средстава по основу обрачунате накнаде за предметне уплате. За спровођење поступка сторнирања износа накнада потребно је да нам доставите списак свих корисника са бројевима текућих рачуна за које је извршена уплата дела пензија које су остварили судским путем".
Потпис:Директор сектора Зоран Росић

Асоцијација доставља списак лица и ПШ одмах реализује повраћај.

Да би заштитили и друге КВП Асоцијација својим дописом бр.12/2 од 14.12.09.године о овоме обавештава ФСОВО са молбом да контактира ПШ и обавести их да не врше обуставу у висини 0.1% за све кориснике који добију уплату по основу судске пресуде.

С обзиром да ФСОВО то није урадио ПШ је наставила са одбијањем. Сазнавши за ово КВП су појединачно морали тражити и доказивати да им се закинути део поврати.

Драго ми је да је ово сада генерално решено а сада нам господин Васић то саопштава као успех УВПС.

На крају уз поздрав господину Васићу молба да информације пре објављивања провери што се односи и на његово обавештење о реализцији усклађивања пензија 11.06% и остваривања права.

milovan vulikic

Broj poruka : 19
Datum upisa : 24.05.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ - СУДБИНА ДУГА 2004 - 2007

Počalji  GIŠKA07 taj Sre Okt 27, 2010 1:36 am

milovan vulikic ::Уз велико извињење посетиоцима овог сајта морам се осврнути на свеукупно писање господина Васића.У самом почетку морам рећи да је велика ствар што полако истина избија на видело у чему се заслуге господина Васића немогу порећи. С тим у вези стичем дојам да господин Васић или није довољно у материји или намерно врши замену теза.
Лично сам присталица да се истичу проблеми открива позадина и траже решења. Поставио сам низ конкретних питања(укључујући и преко његовог маил-а) која код господина Васића нису наишла на разматрање , питање или тражење одговора већ уопштено филозофско препуцавање.
У вези његовог задњег обраћања, мени лично, он није поменуо нити оспорио ниједно питање које сам поставио већ у познатом стилу почео:

-Тврдња :Оштра реч убија а ја остадо жив.
Одговор :Молим реците на шта мислите,истина, неистина, клевета, увреда,лаж,
- Тврдња да сам радио у ФСОВО.
Одговор:За Вашу информацију господине Васићу ја никада нисам радио у ФСОВО нити сам био у било ком органу ФСОВО.
-Тврдња аверзија према генералима.
Одговор :Што се тиче тврдње о мојој аверзији према генералима то уопште не стоји, те се и овог пута поново ограђујем, од те тврдње, јер сам пријатељ са добрим делом генерала, а што се тиче хуманости дела ново печених генерала она је испољена у вилама-становима од два ара а оне које су водили и дан данас живе у касарнама подрумима и шупама.
Ваша алузија да тужим појединце мени је јасна али ради посетиоца овог сајта изнећу:Тужио сам, сада актуелног председника УВПС, због клевете и увреде и тај спор сам изгубио, због пропуштања рока који је фалсификован. Мој адвокат, "пријатељ" генерал пропустио је рок за жалбу и спор сам изгубио. Ради се о чистој манипулацији и сарадњи генерала. Судећи судија није остао без косенквенци али остало је да се тужени хвали како је он био у праву. Пресуда је да сам пропустио рок.

Ја господине Васићу не спадам у те несретнике-идеалисте. Стицајем околности радни век сам провео у Београду и све што ми припада сам остварио, ни мање ни више, па и овај дуг сам наплатио исто тако као и сви челни људи у УВПС, који су скоро две године одвраћали КВП да не туже и сада им "помажу".

Шта ме вуче да се ја овим бавим и изазивам гнев појединих људи које ви истичете и хвалите. Мене лично боли понижење и патња људи наше професије где сам прове свој радни век у дужини од 32. године када сам морао да одем.

-Питање шта тек мислим о генералима с оне стране Дрине.
Одговор :Када ми постављате питање за генерале с оне стране Dрине или било које друге раке, могу Вам рећи будите барем мало коректни или реците шта сам то ја,

-Алузија паре и ХАГ.
Одговор : За мене је посебно иритантна Ваше помињање Хага у вези са парама. Овде ћу ја Вас питати нису ли и ти генерали, који труле у Хагу, нас водили,као ови које Ви хвалите.Зар није дегутантно да оне које хвалите сада пишу књиге како сте се Ви, колега драги, борили а сада врше промоцију књига преко УВПС.Питам Вас зашто смо, по мом мишљењу, часне и храбре генерале који труле у ћелијама Хага заборавили. Ја лично, без обзира како мишљење имам о било ком,осећам се бедно и стид ме је зашто смо их ми њихови потчињени напустили. Мени је чиста савест ја сам покушао и изборио се за формирање комисије за помоћ и одбрану али су они који ви данас хвалите и штите успели у томе да ме спрече.Многе ћу се потрудити да заборавим али ове у ХАГУ док сам жив нећу.
Они су пример војне части, родољубља и поноса а жртве тадашње власти а делом и нас.
-Позив на уједињење.
Одговор :Када су у питању наши интереси и уједињење, поседујем опширну документацију са којом смо покушали(Удружење пензионисаних подофиција војске-УППВС и Асоцијација пензинисаних припадника војске Србије-АППВС, чије име избегавате да поменете) ту идеју да спроведемо оснивањем једе заједничке организације, на принципима које је израдио Градски одбор УППВС НИШ, али су ту инцијативу спречили ти које ви хвалите и ако је на челу те инцијативе се ставио тадашњи председник Управног одбора ФСОВО генерала В.Ковачевић.

-Посета градском одбору УВПС Лесковац.
Овде ћу читаоце сајта упознати да сам господину Васићу доставио Е-маил-ом писмо председника УВП Лесковца господину Драгањцу из кога се може уверити где и како се паре арче, са молбом да то прокоментарише.

-Повраћај 0.1% од Поштанске штедионице.
Наравно да је добро што се на то реаговало и заштитили КВП од незаконитог закидања, али се не треба китити туђим перјем.

УВПС је реаговао тек када је ,знатно касније, сазнао од КВП, а ево чињеница:
-Асоцијација пензионисаних припадника војске Србије(АППВС), се својим дописом ПШ од
03.12.2009.године обратила и скренула пажњу да на то нема право јер је то део закинуте пензије које су КВП остварили судском пресудом.

-ПШ својим дописом Асоцијацији од 11.12.09.године под бр.06-6/3300. наводи да то није грешка од стране ПШ него уплатиоца који је навео погрешну шифру и на крају предлаже, цитирам: "Банка ће поступити по Вашем захтеву за повраћај средстава по основу обрачунате накнаде за предметне уплате. За спровођење поступка сторнирања износа накнада потребно је да нам доставите списак свих корисника са бројевима текућих рачуна за које је извршена уплата дела пензија које су остварили судским путем".
Потпис:Директор сектора Зоран Росић

Асоцијација доставља списак лица и ПШ одмах реализује повраћај.

Да би заштитили и друге КВП Асоцијација својим дописом бр.12/2 од 14.12.09.године о овоме обавештава ФСОВО са молбом да контактира ПШ и обавести их да не врше обуставу у висини 0.1% за све кориснике који добију уплату по основу судске пресуде.

С обзиром да ФСОВО то није урадио ПШ је наставила са одбијањем. Сазнавши за ово КВП су појединачно морали тражити и доказивати да им се закинути део поврати.

Драго ми је да је ово сада генерално решено а сада нам господин Васић то саопштава као успех УВПС.

На крају уз поздрав господину Васићу молба да информације пре објављивања провери што се односи и на његово обавештење о реализцији усклађивања пензија 11.06% и остваривања права.

GOSPODINE MILOVANE, bravo, bravo i ja mislim da je dosta perfidnosti i plaćenika da brane nekoga i nešto što je očigledno i na štetu korisnika vojnika penzija . Kako kaže naš narod "LAŽIMA SU KRATKE NOGE".

A verovatno se sa gospodinom VASIĆEM ne slažemo jer nas nije STVORILA ISTA MAJKA , pa je sada osudjujemo i kritikujemo zbog nepravde koju nam priređuje i sprečava da ostvarimo svoja prava stečena u duhu Zakona i propisa .

Još jednom HVALA na upućene pozdrave meni i iznošenju istine - argumenata i POZDRAVLJAM VAS !!!

GIŠKA07

Broj poruka : 27
Datum upisa : 07.10.2010
Godina : 66
Lokacija : R Srbija, Niš

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

KRITIKA NA RAČUN RADA UVPS I GLAVNOG ODBORA SU NEOSNOVANE I NETAČNE

Počalji  Milekol taj Sub Okt 30, 2010 5:27 pm

Poštovani gospodine Vulikiću

Do skora sam čitao sva vaša pisanja na ovom forumu, a od sada više mi to ne pada napamet a evo iz koji h razloga:
-Vi se uglavnom bavite kritikom rada UVPS, abili ste član tog udruženja pa šta ste uradili ništa i zato su vas članovi UVP kaznili da ne budete više predsednik opštinske organizacije UVP za opštinu Rakovica a vi to dobro znate i tome neme potrebe za bilo kakvom polemikom;
-Sada ste formirali asocijaciju VPS ,to je vaše pravo i dobro je ako je to u interesu KVP ali se meni čini da je to ponajmanje, i šta ste učinili sada kao predsednik nove organizacije, osim što sujetno koristite ovaj forum da nevešto i neopravdano kritikujete UVPS na čelu sa predsenikom gospodinom Ljubomirom Draganjcem, to samo može biti vaš lični odnos prema UVPS i njenom predsedniku i ništa više od toga;
- Kritikujete naravno bez osnova i iznosite netačne podatke o radu UVPS i podmećete koa kukavica jaje, a prvi se oglašavate na ovom forumu koristeći materijale Glavnog ogbora UVPS, čemu to licemerje gde su materijali važeg udruženja pa da vidimo kako vi to radite u korist KVP koje ste vrbovali da vam plaćaju članarinu, pa kad treba da podnesu zahtev za jednokratnu novčanu pomoć vi ih upućujete u UVPS, zašto im vi to ne obezbedite;
- Čitajući odgovore gospodina Vasića i Giške koji su vas odlično pronikli i stvarno na njihove komentare upućeni vama nemam šta da dodam niti da oduzmem, jer vi ste njima o vama sve rekli oglašavajući se;
- Ja bih vas zamolio da objavite kad ste bili predsednik opštinske organizacije UVPS za Rakovicu koliko je tada vaših članova podnelo tužbi po navedenim potraživanjima naravno da nije ni jedna jer vaše interesovanje nije bilo članstvo UVPS i KVP, već je vaše intresovanje bilo samo lična promocija i korist, da ako možete da se domognete funkcije presenika Go UVPS ili presednika PUPS-a, pa ste umnožili funkcija ali do cilja još niste stigli, ima vremena.

Srdačan pozdrav

Milekol

Broj poruka : 10
Datum upisa : 13.09.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Одговор Милекол-у од 30.10.20010

Počalji  milovan vulikic taj Čet Nov 25, 2010 3:09 am

[bДа би се овај мој текст у потпуности разумео молим читаоце да прво прочитају коментар Милекол од 30.10 2010 ,субота у 3:27pm

]Овај одговор намењен је пре свега посетиоцима овог цењеног ФОРУМА,не као демати већ више као замерка некоме како се може насести непровереним информација. Ако га прочита Милекол, упућујем му прекор да је ипак просто правило да све податке када се о њима изјашњава провери и од супротне стране. Ово наводим јер сам преко његовог оглашавања преко Форума сазнао да је члан ГО УВПС, па с обзиром одакле је црпео информације скоро да могу да кажем да је био скоро уљудан у оцени моје личности као и моје улоге у УВПС и целокупном раду за интерес КВП.[/b]

Све у свему, не сматрам га злонамерним а поступио је онако како је чуо од лица са којима сада ради у ГО УВПС и малог окружења у општинској организацији Раковица где је по мом недавном сазнању и њен председник.
Поштовани посетиоци овог ФОРУМА Вама је познато да сам један од оснивача УВПЈ 1993.године, први потпреседник Скупштине и председник Извршног одбора од 1996.године(тада није постајао Главни одбор) па све до доласка ДОС-а на власт.
Они који ме од 2000.године сатанизују некада су били моји "верни и одани" сарадници да у то време ми ни мало није било пријатно , на многобројним састанцима ИО и широм наше земље,какве су похвале на мој рад истцали.Данс ценим да је то био врхунац поданичког понашања[/b]

[justify]Прво да констатујем да све што се десило и шта се дешава у овој расточеној популацији КВП у режији је господе трија:ген.ппук.Љ.Драгањац (актулни председник Скупштине УВПС,други мандат) ген.мајор М. Глигоревић(актуелни председник Скупштине ФСОВО,други мандат), и ген.ппук. К.-Арсеновић(актуелни потпреседник ПУПС-а и народни посланик) - наравно сви у пензији.

Основни проблем је настао око кандидатуре господина Драгањца за председника када је градски одбор града Београда оспорио његову кандидатуру због неразјашњене улоге у вараждинском корпусу који је напустио и отишао на одмор непосредно пред напада на вараждински корпус. Ова чињеница је на изборној Скупштини прећутана односно Записник градског одбора Београда(који је престављао 20.000 чланова )фалсификован и чанови Скупштине обманути, у коме је децидирано написано да Љ.Драгањац неможе бити изабран за председника Скупштине.

Сада укратко о замеркама и тврдњама господина Милекол-а:

Тврдња: био си члан УВПЈ и шта си урадио:

ОДГОВОР:
-За време мог мандата УВПЈ је нарасло на чланство од око 26.000 чланова,
-Уведен је нови начин убирања чланарине у висини једног бода преко ФСОВО, стим да је свако у приступници потписао да то прихвата као трајни налог ФСОВО.Садашњи начин без власторучног потписа је незаконит а већина старих људи и незна како му се то одбија(сада је 0.1% без потписа, могуће је да ће то и даље расти),
-Формиран рачунски центар и набављени рачунари, набављена тел.централа са 6 прикључака, копир апарат, 5 факс уређаја и додељни Нишу, Подгорици, Новом саду, ИО,
- Расписан самодопринос у висини 1% месечно од пензије за изградњу станова наших прогнаних колега, јавило се нешто испод 10.000 КВП што је у то доба било 12 станова површине око 50 км.
-Изборен УТС и за КВП без стана што је и данас на снази,
-склопљен уговор са Дунав осигурањем, за случај незгоде и то врло повољно без ограничења година и здравственог стања(уз провизију за Удружење)
На жалост нови председник Глигоревић је пристао да се драстично промени уговор на штету КВП.
-изборена је одређена помоћ Удружењу од стране ФСОВО у висини 5 нето просечне пензије,
-Склопљен уговор са агенцијом за погребне услуге(уз провизију за удружење)
-Изборен допринос 3% на нето пензије од чега смо донели одлуку 2,5% за станове и 0.5% за опоравак, што и дан данас постоји,
-Отпочело издање гласи КВП под називом ВОЈНИ ВЕТЕРАН који и дан данас излази.
-Дефинисан је уговор са Поштанском штедионициом о донацији.

Наравно све је ово урађено од стране ИЗВРШНОГ ОДБОРа , највећег органа између две Скупштине а на чијем челу сам био ја Милован Вуликић.

Тврдња: кажњен да не будем председник Раковице

Одговор:
Чињеница је да сам ја после подношења оставке ,после демократских промена изабран за председника Општинске организације и још изабран , за члана ГО УВП,које је новим Статутом инагурисан.
Општинска организација Раковица је прва основана организација УВПЈ и то 29.10.1963.године а први председник је био,сада покјни, Стеван Штулић(да неби неко рекао да говорим неистину, касније сам утврдио да су тај редслед изменили и ставили једну другу организацију:напомињем да сам као потреседник био задужен за формирање организација и све чињенице су ми познате).
Овде би била грешка не истаћи заслуге ген.пук. Симовића и његовом навјећем доприносу у стварању нових општинских организација.
На изборима 2006 године био сам противкандидат Драгањцу а предложило ме је Удружење подофицира. С обзиром да је Драгањац био кандидат К.Арсеновића и разних намештаљки изабран је Драгањац, честитао сам му на избору а он ми је поручио да ће ме искључити из Удружења, из разлога што сам сматрао да он не поседује моралне квалитете. То се и догодило , на начин што је расформирао општинску организацију Раковица и придружио је Вождовцу што је било противно Статуту. На Скупштини општине , на коју није смео да дође одбијен је тај предлог и наша организација је приступила новооснованој организацији Асоцијацији пензионисаних припадника војске са седиштем у Панчеву чији је председник био Хајрудин Реџовић. Од 5 Месних оганизација приклонило се новој организацији 4, само једна и то Видиковац где је постављен Драганчев човек остала је да би је Драгањац прогласио Општинском организацијом Раковица, што је случај и данас.
Као што се да закључити нисам ја створио нову организацу Асоцијацију него се наше 4 Месне организације прикључило Асоцијацији. На изборној Скупштини у децембру 2009.године организација се преселила у Београд а ја сам изабран за председника јер се Реџовић из здравствених разлога повукао.

Твдите:Критикујем УВПС и Љ.Драгањца:

Одговор: Кажите ми шта је УВПС а посебно Драгањац учинио за КВП.
Ја ћу Вам одговорити:
-Сва лица из секретеријата и ИО истерао је и довео своје послушнике,
-Смањио персонал а себи и својим поданицима доделио такозване накнаде за повремени односно привремени рад,
-Доделио највише признање начелнику ВМА а КВП су последњи у реду за чекање искључујући генерале,
-Повећао чланарину и у сарадњи са директором ФСОВО незаконито без власторучног потписа трајног налога убира чланарину.
-Непрекидно пише дописе разним органима и ствара фаму како се бори за КВП а они му и не одговарају на његове дописе. Тренутно је спао да његове изјаве објављују таблоиди чиме каља углед свих КВП,
-Склапа уговор са Таково осигурањем знатно неповљнијим од већ постојећег са Дунав осигурањем и Асоцијације која има са Таковом осигурањем из само њему познатих разлога.
-Две године убеђује КВП да не покрећу судски поступак а сада се појављује као њихов заштитник и при томе предаже да се тај дуг претвори у јавни дуг државе Србије, чиме је огромну већину КВП дове у такорећи безизлазан положај.
-Не уплаћује порез у висини од око 1.200.000,00 динара, УВПС се кажњава са 300.0000,00 динара и покреће се прекршајни поступак против одговорних лица и ако то по величини утаје спада у кривичну одговоност.Сви ови износи морали су се намирити из чланарине.
Он наводи да није знао, а знао је да се прихвати да буде председник и поред своје високе пензије око 67.000,00.динара прима накнаду од преко 30.000,00динара.
-трошкови репрезентације и службена путовања су енормна.,
-Све неправилности се могу видети у налазу председника Надзорног одбора због чега је морао да напусти функцију,
-Сменио више уредника листа Војни ветеран из њему познатих разлога,итд. и тд.

Тврдња износим неистине:

Одговор: Што не наведосте барем једну.Објављујем документа ГО као "кукавичко јаје" зар се ви тога стидите, наравно све вртите у круг. Ја мислим намерно то је мамац за наивне.

Тврдња:Васић и Гишка су све о вама рекли

Одговор:Ви заиста ствари не разумете.Када је у питању коресподенција између мене и Васића очигледно је да се ми не слажемо око резултата рада УВПС а не око његовог постојања. Господин Васић заступа мени блиске идеје које ја посебно ценим а то је стварање једнствене организације и притом не форсира ни једну. Свако паметан ће се са тиме сложити(Драгањац то одбија). Друга ствар коју заступа Васић је неки смишљени рад у корист КВП па ако треба и знатно радикалнији. Оно што му могу замерити није његово да као модератор улази у полемике и притом употребљава речи које иначе критикује а притом позива на достојанство и поштовање правила Форума а истих се не придржава.
Заслуге Васића не могу се спорити из простог разлога што је он преко овог сајта добар део КВП покренуо из летаргије. Мислим да господин Васић и ја кадa се боље упознамо ићићемо у истом правцу јер се овде ради о заједничким интересима.Колико се сећам Гишку наводите у контексту "ћерку кара снахи приговара" а могли сте прокоментарисати и ГАГЕ07 кога сам доживео као врсног познаваоца правног поступка и корисног саветника кога Ви не помињете због његовог критичког односа према УВПС.

Питање у виду молбе:Колико је чланова Асоцијације поднело тужбу уз тврдњу ни једну

Одговор:Заступник сам био и остао да трба тужети а на Вашу жалост могу Вам рећи добар део је и своја потраживања покрцкао . Ја лично пре годину и по. Нисам слушао Драгањца да не треба тужити државу.Колико ми се чини Ви ће те на то причекати.

Када је у питању ПУПУС на сабору пензионера у Врњачкој бањи а на предлог УВПС изабран сам за једног од 21 члана иницијативног одбора за формирање ПУПС-а.
Активни сам учеснику формирању ове партије и био близак сарадник Кркобабића.Био сам носилац организације општинских организација у Београду у сарадњи са председником градског одбора пензионера Београда Ђуром Перићем ,сада посланик у парламенту. Формирао сам прву општинску отганизацију ПУПС-а у општини Раковица.

Разишао сам се са Кркобабићем на велико задовљство К.Арсеновића.
Даље нећу коментарисати.

Када је у питању ОПОРАВАК кога на жалост ви правилно помињете као једнократну новчану помоћ (ваљда и Ви знате да је било и вишекратних) то је незаконито дато да иде искључиво преко УВПС. Ту је принцип познат самовољно се бирају самовољно поступају. Ускоро ће и то изаћи на видело дана.

Мој драги Милекол много тога сам претурио преко главе, Вама желим пре свега добро здравље а савете и препоруке никоме не делим. Ма да би волео да се лично упознамо јер ја сам бивши председник Општинске организације Раковица, пре растурача Аралице, па да мало разменимо мишљења и евоцирамо успомене на ту прво основану организацију УВПЈ.
С поштовањем, М.Вуликић
Мој Е-маил је:mvulikic@gmail.com
milovan vulikic

Broj poruka : 19
Datum upisa : 24.05.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ - СУДБИНА ДУГА 2004 - 2007

Počalji  Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu