101. MOGUĆNOSTIMA OSTVARIVANjA PRAVA NA NAKANDU ZA ŠKOLOVANjE

Ići dole

101. MOGUĆNOSTIMA OSTVARIVANjA PRAVA NA NAKANDU ZA ŠKOLOVANjE

Počalji  Vasić taj Sre Nov 24, 2010 3:16 pm

DRAGI RODITELJI I DRAGA NAŠA DECO MISLIMO NA VAS SA DUŽNIM POŠTOVANJEM

Vasić: sve što pročitate prenesite deci naših kolega da bi ostvarili svoje pravo u ovom veoma teškom trenutku

OBAVEŠTENjE O MOGUĆNOSTIMA OSTVARIVANjA PRAVA NA NAKANDU ZA ŠKOLOVANjE
U skladu sa važećim zakonskim propisima:

•Deca vojnog lica koje pogine ili umre od zadobijene rane, povrede ili ozlede, odnosno bolesti koja je nastala ili se pogoršala kao posledica vršenja vojne službe, a koja su rođena u braku, van braka, ili usvojena, ako nisu strija od 18 godina, odnosno 26 godina, ako se nalaze na redovnom školovanju, osim dece koja su u radnom odnosu, a bez obzira na godine života – ako su trajno i potpuno nesposobna za rad imaju pravo na mesečnu novčanu naknadu za vreme školovanja i druge naknade u vezi sa školovanjem, ako ne ostvaruju stipendiju po drugom osnovu.
•Dete ostvaruje stipendiju po drugom osnovu i ako su mu za vreme školovanja, prema opštem aktu škole, besplatno obezbeđeni smeštaj i ishrana.
•Naknada za školovanje obuhvata mesečnu novčanu naknadu, naknadu za nabavku knjiga i školskog pribora i naknadu za grupnu rekreativnu nastavu, odnosno ekskurziju, koje organizuje škola, ako troškove grupne rekreativne nastave, odnosno ekskurzije snosi korisnik naknade za školovanje.
•Naknada za školovanje ne pripada korisniku nakande za razred škole, odnosno godinu studija, koju korisnik naknade za školovanje ponovo upisuje, osim ako korisnik naknade ponavlja razred osnovne škole.
•Redovnim školovanjem smatra sve vreme trajanja školovanja u zemlji, koje je opštim aktom škole, odnosno odgovarajućeg fakulteta određeno kao vreme potrebno za završetak te škole, odnosno fakulteta, u koje se računa i apsolventski staž, ako je taj staž utvrđen, a najduže do kraja meseca u kome se prema odgovarajućem aktu fakulteta, završava apsolventski staž.


Dokumenta potrebna za ostvarivanje prava na naknadu školovanja dece

1. Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu školovanja dece
- ako je dete maloletno zahtev podnosi zakonski zastupnik (majka ili staratelj) a u slučaju punoletstva korisnik naknade

2. Izjava da li dete prima stipendiju po drugom osnovu
- ako je dete maloletno izjavu daje zakonski zastupnik (majka ili staratelj) a u slučaju punoletstva korisnik naknade

3. Potvrda iz škole (osnovna, srednja) ili uverenje (viša škola, fakultet) o redovnom školovanju deteta u tekućoj školskoj godini - original

4. Izvod iz matične knjige rođenih za dete - original ili overena fotokopija

5. Uverenje nadležne vojne pošte o okolnostima smrti oca deteta - overena fotokopija

6. Izvod iz matične knjige umrlih za oca deteta - original ili overena fotokopija

7. Fotokopija čekovne kartice o tekućeg računa na koji bi se isplaćivala naknada za školovanje isključivo za vlasnika tekućeg računa
8. Fotokopija lične karte za vlasnika tekućeg računa građana
9. Ukoliko je aktivno vojno lice preminulo, potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju o lečenju imenovanog, koja bi bila prosleđena Glavnoj vojno-lekarskoj komisiji na nalaz, ocenu i mišljenje da li je smrt vojnog lica nastupila od bolesti koja je nastala ili se pogoršala kao neposredna posledica službe u Vojsci.Navedena dokumenta slati na adresu: Ministarstvo odbrane, Sektor za ljudske resurse, Uprava za tradiciju, standard i veterane, Nemanjina 15, 11000 Beograd

OSNOVNE NAPOMENA: Napred navedena dokumenta se dostavljaju kada se prvi put podnosi zahtev za ostavrivanje prava na naknadu za školovanje.

U slučaju ponovnog podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na nakandu za šklovanje, korisnik naknade podnosi zahtev za ostvarivanje prava, dokaz o redovnom školovanju i izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

Za ostvarivanje prava na nakandu za nabavku knjiga i školskog pribora, svake godine zahtev podnosi zakonski zastupnik ili korisnik nakande uz koji dostavlja i potvrdu o redovno upisanoj školskoj godini, a za ostavrivanje prava na naknadu za grupnu rekreativnu nastavu, odnosno ekskurziju, potrebno je, nakon izvedene rekerativne nastave, dostaviti potvrdu izdatu od nadležnog organa škole, u kojoj mora biti naglašeno da je korisnik naknade bio učesnik iste, gde i kada je izvedena i iznos troškova u dinarima.

Pravo na nakandu za vreme trajanja apsolventskog staža, ostavruje se na osnovu uverenja izdatog od fakulteta da je student stekao status apsolventa u odnosnoj školskoj godini i vreme trajanja apsolventskog staža.JEDNOM IZGUBLjENO PRAVO NA NAKANDU ZA ŠKOLOVANjE NE ZNAČI TRAJNO IZGUBLjENO PRAVO!AKO UČENIK SREDNjE ŠKOLE ILI STUDENT OBNOVI GODINU, GUBI PRAVO NA NAKNADU ZA ŠKOLOVANjE ZA TU ŠKOLSKU GODINU. U SLUČAJU DA UČENIK, ODNOSNO STUDENT, REDOVNO UPIŠE NAREDNU GODINU ŠKOLE, ODNOSNO STUDIJA, PONOVO OSTVARUJE PRAVO NA PREDMETNU NAKNADU, S TIM ŠTO MORA PODNETI ZAHTEV UZ DOKAZ O REDOVNOM ŠKOLOVANjU.Referent za socijalna pitanja:
VS Dana Marković, telefon 011/3201-689
email: dana.markovc@mod.gov.rs
avatar
Vasić

Broj poruka : 74
Datum upisa : 19.05.2010
Lokacija : Požarevac

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu