KRAJ OSTVARIVANJU PRAVA ZA 11,06%

Ići dole

KRAJ OSTVARIVANJU PRAVA ZA 11,06%

Počalji  Vasić taj Pet Jun 06, 2014 6:09 pm

Rolling Eyes  da MOGUÉ JE!
да МОГУЋЕ ЈЕ ПОШТОВАНИ КВП И ВОЈНИ ПЕНЗИОНЕРИ!

Више од 6 година свакодневно водимо полемику око ускраћених права. Дошао је тренутак пред остварење тог права, али једног од 24 која су нам закинута.
ПРОЧИТАЈТЕ ИЗВЕШТАЈ РУКОВОДСТВА УВПС па ће те видети о чему се ради:
Одржана изборна седница Скупштине УВПС шестог сазива
ПЕТАК, 06 ЈУН 2014 12:19
У Свечаној сали Дома Војске Србије 5. јуна одржана је изборна седница Скупштине Удружења војних пензионера Србије шестог сазива, на којој је анализиран рад у протекле четири године и изабрано ново руководство Удружења.

Међу званицама су били потпредседник Народне скупштине Републике Србије Костантин Арсеновић, генерал-потпуковник у пензији, изасланик начелника Генералштаба Војске Србије, пуковник Мирко Бачевић, заменик председника УВПС у Републици Српској Јован Вејновић пуковник у пензији, секретар Удружења војних пензионера у Републици Црној Гори пуковник у пензији Радивоје Здравковић, потпредседник Савеза пензионера Србије Миодраг Станковић, председника СУБНОР-а Србије др Миодраг Зечевић, представник Клуба генерала и адмирал Златоје Терзић, генерал-потпуковник у пензији, ранији председници УВПС господин Томислав Симовић, генерал-пуковник у пензији и Љубомир Бајић, генерал-мајор у пензији, ранији начелник Генералштава Војске Србије Драган Паскаш, генерал–потпуковник у пензији, предесник Савеза удружења потомака ратника ослободилачких ратова Србије 1912-1920. године Љубомир Марковић, пуковник у пензији, Саво Марковић, предесника Удружења
бораца рата 1990-1999.године, пуковник др Угљеша Јовичић, заменик
начелника Управе за војно здравство Министарства одбране, представник Војномедицинских установа пуковник др Зоран Смиљанић, представник Управе за традицију, стандар и ветеране Владан Вукадиновић, потпуковник, Драгиша Дабетић директор Фонда за СОВО и секретар Управног одбора Фонда за СОВО Зоран Стојановић.
Извештај који је поднео председник УВПС Љубомир Драгањац побудио је пажњу присутних јер је обухватио све важне догађаје из активности Удружења.
У односу на до сада познате чињенице у вези са остваривањем права на ванредно побећање пензија за 11,06 одсто, новост представљају разговори вођени у Министарству финансија, по њиховом позиву и предлози које је Фонд за ПИО доставио упутио Министраству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Дирекција фонда, то јест Кабинет директора Фонда упутио је „Инцијативу за хитно системско решавање питања ванредног усклађивања војних пензија за 11,06% почев од 01.01. 2008.године.
,,Инцијативом се тражи да надлежна министраства заузму став о будућем поступању Фонда за ПИО да ли се усклађивање војних пензија од 11,06 одсто односи на основицу исплаћене пензије за децембар 2007. године и тада би практично пензије биле повећане за 6,58 одсто. Према ставу Фонда ПИО пензије су већ усклађене за 4,21 одсто. Такође се захтева утврђивање дана од када би почела исплата усклађеног износа пензија (да ли од 1. 1. 2008. године или од неког каснијег датума) с обзиром на чињеницу да је око 30.000 КВП поднело тужбу за накнаду штете.
За период од 1. 1.2008.године до 31.10. 2013.године, ако би се применило усклађивање од 6,58 одсто, у том случају потребно је обезбедити око 17 милијарди динара, а за месечну исплату око 166 милиона. За усклађивање од 11,06 одсто било би потребно да се обезбеди око 26 милијарди, а на месечном нивоу око 254 милиона динара.
По овој инцијативи до сада Влада није заузела став, али што се тиче Удружења она је апсолутно неприхватљива у варијанти да се усклађивање врши у износу 6,58 одсто. Сматрамо да повећање пензија од 4,21 одсто уопште не треба узимати у разматрање јер је повећање требало да се изврши у септембру 2007. године како је урађено за професионална лица, а у октобру за цивилне пензионере. Војним пензионерима то није урађено због самовоље ондашњег министра који није испоштовао важећи закон.
На разговору представника Удружења код државног секретара у Министарству финансија који је одржан 3. 6. 2014.године разматрана су питања ванредног усклађивања војних пензија за 11,06 одсто.
Државни секретар је у целини прихватио аргументацију представника Удружења, не оспоравајући право војних пензионера на ванредно повећање пензија. Оквирно је пројектован редослед потеза за коначно решење овог проблема. Конкретно:
- Најпре, мериторно ће се решити питање обима права, тј. да ли ће се повећање од 11,06 одсто рачунати на вредност бода 9,02 или 9,40 динара;
- Потом, биће усклађене пензије са повећањем за 11,06 одсто и тако повећане исплаћивати убудуће;
- Исплата закинутог дела пензије у периоду од 1. 1. 2008.г до почетка исплате пуне пензије, укључиво припадајућа камата и судски трошкови, биће решена на начин који Влада утврди.
Наша очекивања су да ће после оваквих одлука највиших судских инстанци, овај вели-ки проблем коначно бити решен и да ће надлежне институције у потпуности испошто-вати судске одлуке. Показали смо разумевање, сачекали смо да се формира Влада и да се ситуација стабилизује после катастрофалних поплава, али још увек нема правих одговора. Упутили смо захтеве Фонду за ПИО, председнику Владе и надлежним мини-страствима:
1. Да Републички фонд за ПИО неодложно усклади – повећа пензије КВП за 11,06% од 01.01.2008.год. и да на тако усклађене износе пензија аплицира сва досадашња усклађивања и тако утврђени износ пензије усклађује и исплаћује у будуће.
2. Да се исплати закинути део пензије од 01.01.2008. до почетка исплате припадајуће пензије по закону.
Састанак је протекао у изузетно коректној атмосфери и уз обострано разумевање и уважавање, што даје наду да ће овај проблем бити законито и правично решен, рекао је председник Љубомир Драгањац.
Он је нагласио да је остваривање права из области пензијског и инвалидског осигурања, здравствене заштите и стамбеног обезбеђења у тежишту деловања Удружења. Управо та права су константно и драстично кршена или опструиаана од стране државних органа нарочито кроз:
- непоштовање или селективну примену важећих закона и уредби,
- доношење прописа којима се укидају стечена права војних пензионера и
- нефинансирање законских права из области социјалног осигурања војних осигураника.
,,У протеклом мандантном периоду руководство Удружења је настојало да статусна питања и проблеме социјалног осигурања пензионисаних војних осигураника решава преко државних институција, законодавне, извршене и судске власти. Оваквом оријентацијом и деловањем покренули смо решавањње бројних проблема и отклањање недостатака у остваривању права из социјалног осигурања војних осигураника“,. Рекао је Драгањац.
О проблему наплате дуга корисницима војне пензије од 2004. до 207. Године Драгањац је подвукао:
,,Према подацима којим располажемо више од 10.000 КВП није покренуло парницу за наплату овог дуга, који износи око 3 милијарде динара. Највећи број КВП је очекивао да ће ово питање Влада Републике Србије решити како је регулисано чл. 193. Закона о Војсци Србије и чл. 79. Закона о изменама и допунама закона о ПИО, али Влада то није учинила ни до данас иако је протекло више од 6 година.
Удружење се у 2013. години два пута обраћало председнику Владе, предлажући да се КВП који нису покренули парницу дуг исплати без спора. Потпуно је изостало адекватно реаговање Владе, па ћемо због тога предложити КВП да поднесу тужбе против Владе Републике Србије за насталу штету. Подношење тужбе против Фонда за СОВО – ПИО више није сврсисходо, јер је наступила апсолутна застарелост.
На већ поненутом састанку код државног секретара у Министраству финансија, уручили смо овај наш захтев и замолили га да се он поново размотри и пронађе решење како се и по овом питању не би водили судски спорови.
У погледу здравствене заштите председник УВПС је рекао:
,,Уместо Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника донесе Закон о социјалном осигурању војних осигураника и да тим законом буде регулисано пензијско-инавидско, здравствено и социјално осигурање војних осигураника. Ми сматрамо да је сада права прилика да се учињена системска грешка исправи и да се поново успостави јединствен систем социјалног осигурања војних осигураника како је то у више од 85 одсто земаља света. Ову инцијативу потписом петиције подржало је више од 31.000 корисника војне пензије која је упућене највишим органима законодавне и извршне власти али је она прећутно игнорисана.
У односу на предложени нацрт Закона достављене су конкретне примедбе и то да се:
-Кадровски и материјално ојачају војномедицинске установе ако као војни осигураници постану цивилна лица и војни службеници,
- Законом регулише састав Управног и Надзорног одбора Фонда за СОВО и да у њима пензионисани војни осигураници буду адекватно застпљени (три у УпОд а један у НзОд) и да у свим комисијама Фонда за СОВО у којима се одлучује о пензионисаним осигураницима буду њихови представници,
- Материјална помоћ не односи само на увећане трошкове становања већ и социјалну и хуманитарну помоћ лицима са малим примањима, тешко болесним и за помоћ у случају елементарних непогода.
- Посмртна помоћ као до сада додељује у висини две последње пензије (нацртом Закона предвиђена једна).
Преко Управног одбора Фонда за СОВО покренуће се да остала питања здравствене заштите регулишу подзаконским актима надлежних органа.
Стање по питању здравствене заштите није на потребном нивоу и неопходне су хитне интервенције. То се пре свега односи на:
- Кадровску попуњеност и опремљеност медицинском и техничком опремом војноздравствених установа
- Преблеме у снабдевању са лековима у великој мери оптерећују лични буџет КВП, листе лекова који се издају на рецепт се стално сужавају, тешко се добија конзили-јарно мишљење за битне лекове а надокнада за купљене лекове чека се од 4 до 6 месеци.
- Операције се заказују са чекањем од 1 до 3 године а на прегледе у ВМА се чека три до четири месеца а знатно дуже за магнетну резонанцу, ултра звук или добијање холтера а за пријем на клиничку физикалну терапију чека се и до 12 месеци.
- Подзаконски прописи по питању проширивања права и усклађивање тих права са цивилним осигураницима (које смо ми покренули пре три године) још увек нису донешени.
Када је реч о стамбеном обезбеђењу, у извештају председника УВПС стоји:
,,Стамбена ситуација је веома сложена и тешка а за већи број војних пензионера је неподношљива. Сваки пети војни пензионер нема решено стамбено питање. Скоро половина од њих је без икаквог стана, а многи стан чекају више од 20 година. Удружење не набавља и не дели станове али је давање информација, пружање помоћи у решавању појединачних проблема, информисање и подношење предлога у нормативној делатности свакодневна обавеза руководства Удружења.
Радикалније решење стамбених проблема може се очекивати једино ако Републичка дирекција за имовину у већој мери приступи продаји – размени непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије. Да би се на овај начин остварио жељени ефекат потребно је отуђити атрактивне непокретности које се налазе у вели-ким центрима где највише и има потребе за стамбеним обезбеђењем припадника Во-јске и војних пензионера.
Расподелу станова веома активно пратимо. Сматрамо да садашњи начин доделе станова није праведан и да су таквом поделом станова закинути војни пензионери. Неопходно је да се одлуком о додели станова по групама обезбеди да станове добијају првенствено лица која имају највише бодова без обзира у којој се групи налазе.
За доделу бесповратних кредита од 20.000 евра, неопходно је обезбедити више средстава како би се време чекања на доделу кредита колико је год моуће скратило“.
Део озвештаја саржи и област социјалне заштите.
,,Ово је веома значајна делатност Фонда за СОВО и Удружења војних пензионера Србије у пружању помоћи КВП по основу тешке материјалне ситуације, болести и ванредних околности. Фонд за СОВО је по Правилнику за опоравак скоро 11 година додељивао једнократну новчану помоћ. Од 2003. до 2011. године помоћ је добило око 13.000 КВП у износу 398 милиона динара. Међутим, Скупштина Фонда за СОВО је укинула наведени Правилник због чега је остало нереализвано 735 решења, међу којима око 100 решења за лица која имају велике штете од земљотрерса у Краљеву.
Због укидања Правилника за опоравак и неприхватања нашег предлога да се донесе нови Правилник којим би се у складу са постојећим прописима омогућило поново додељивање једнократне новчане помоћи, били смо принуђени да повећамо чланарину за 0,08 одсто и тако формирамо посебна средства за социјалну и хуманитарну помоћ члановима Удружења. Од 1. 8. 2012. године до 30. 4. 2014.године социјалну и хуманитарну помоћ из тих средстава добило је 571 лице у укупном износу од 20 милиона динара, што просечно по појединцу износи око 35.000 динара додељене помоћи.
У овом мандатном периоду нашу земљу задесило је више елементарних непогода али две су са катастрофалним последицама: земљотрес у Краљеву и недавне поплаве у Србији. У обе несреће велике штете имали су и КВП.
Нашим активностима успели смо да преко Фонда за СОВО око 300 КВП који су претрпели штету од земљотреса у Краљеву добију једнократну новчану помоћ.
Већини је познато шта смо до сада урадили за помоћ од поплава у Србији, а то се у суштини своди на:
- Помоћ КВП који су имали штете од поплава,
- Општу помоћ за све поплављене грађане.
Средства за помоћ оштећеним КВП обезбеђујемо од 40 одсто месечне чланарине, двомесечних бруто износа које примају лица по основу привремених и повремених послова и једне трећине средства које имају општинске-градске организације Удружења на текућим рачунима. До сада смо прикупили податке о броју КВП који су имали штете од поплава. Поплавом је захваћено 22 КВП, од којих је један смртно страдао. Донели смо одлуку да се за 15 КВП и 1 ОпОрг УВПС додели ванредна помоћ у укупном износу од 980.000 динара и то ће свима сутра бити уплаћено на текући рачун. Очекујемо да што пре добијемо податке о штетама КВП који живе у Обреновцу и ценимо да ће ту требати ангажовати највише средстава.
Наш предлог је да издвојимо једнодневну нето пензију која би се уз сагласност КВП одбијала преко Фонда ПИО при обрачуну пензије. Фонд ПИО је одштампао изјаве и оне се налазе у филијалама Фонда, па КВП треба да их попуне и потпишу, односно дају сагласност да се од јунске пензије одбије наведен износ. Очекујемо масован одазив и позивам све војне пензионере који су данас на овој седници да изјаве попуне и да их предају у својим филијалама, а то исто препоруче и осталим КВП“, закључио је Драгањац.
На седници је изабрано и ново руководство УВПС. Мандат од четири године једногласно је дат досадашњем председнику Љубомиру Драгањцу и потредседнику Светомиру Обренчевићу. Изабран је и нови састав Главног одбора УВПС.
После седнице изборне Скупштине УВПС одржана је конституитивна седница Главног одбора УВПС. Том приликом изабран је Извршни одбор УВПС. За председника је поново изабран Зоран Вучковић, за потпредседника Слободан Пејовић, а за чланове Часлав Антић, Остоја Поповић и Павле Лучић.

КАО ШТО СЕ МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ КО ЈЕ БИО У ПРАВУ НИЈЕ БИТНО, БИТНО ЈЕ ДА СУ УЗУРПАТОРИ ВЛАСТИ ЗА КОЈЕ СМО ГЛАСАЛИ ОСТВАРИЛИ СВОЈЕ ПОЛИТИЧКЕ ЛОПОВЛУКЕ ПРЕКО ЛЕЂА НАШЕ ДЕЦЕ, ПОРОДИЦЕ И КОРПУСА ПАТРИОТА КОЈИ СУ ПОКРАДЕНИ ЧИТАВ ОВАЈ ПЕРИОД. ЗАТО СУ И ПАЛИ НА ИЗБОРИМА И НИСУ ОСТВАРИЛИ НИ СЕНЗУС, А НИШТА ИМ НЕ ПОМАЖЕ НИ КОАЛИЦИЈА У ОПОЗИЦИЈИ. МЕЂУТИМ, ТУ НИЈЕ КРАЈ, ЈОШ ЋЕ БИТИ РЕВИЗИЈЕ, АЛИ И КОД НАС ОТРЕЖЊЕЊА. МОРАМО ДА СХВАТИМО ДА СУ У УВПС КОГА СМО НАПАДАЛИ НА ЧЕЛУ СА ДРАГАЊЦЕМ (из миља) ТЕЖИЛИ У ТОЈ БОРБИ ОСТВАРЕЊУ СВОЈИХ ПРАВА.
САДА СЕ МОРАМО УЈЕДИНИТИ СВИ ЧЛАНОВИ И ПОКРЕНУТИ ТУЖБЕ ЗА ОСТАЛА ПРАВА!
1.-ВЕЛИКИ ДУГ-К-3 (три пута већа плата- 3 пута већа пензија)
2.-Мали дуг од 2004-2007.г. и исплату сваки наредни месец
3.-ФАМОЗНИХ 11,06%

Поштовани КВП и војни пензионери, помозите својим сапатницима да остваре своја права у Србији, јер велики број наших колега то није дочекао, као ни њихова деца и супруге. Србија заслужује сву нашу љубав, пажњу и поштовање и никада неће нам остати дужна. Њој су на терету само лопови и лажне патриоте самозвани политичари и реформатори који су против народа Србије.
avatar
Vasić

Broj poruka : 74
Datum upisa : 19.05.2010
Lokacija : Požarevac

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu